BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Senioři se studenty v Praze

23. května 2015, ostatní, přečteno: 1058×

Zcela výjimečný ráz měl jarní zájezd seniorů Mezigeneračního klubu a studentů soukromé Střední školy gastronomické v Blansku  za poznáním našeho hlavního města.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

I když obsahová náplň představovala značnou náročnost, filosofie vzájemného obohacování starší a mladší generace na tomto zájezdu našla konkretní naplnění. Přispěla k dalšímu upevnění vzájemných přátelských vztahů.

Potřebují mladí lidé poznávat svoje hlavní město ? Potřebují vyslechnout vzpomínky na minulá léta ? Potřebují znát historii? Ano, potřebují.

Potřebují v tomto poznávání nalézat odpovědi, analogie, posilu a naději ve svoji budoucnost. Je třeba tyto souvislosti také udržovat, pokračovat tam, kde přestali naši předkové.

V tomto směru bylo velmi účinné, neformální a srdečné setkání s bývalým blanenským starostou, nyní poslancem Lubomírem Toufarem. Přišel nás pozdravit při poznávání krás barokní Valdštejnské zahrady a Valdštejnského paláce, který dnes slouží Poslanecké sněmovně.

setkání s poslancem Lubomírem Toufarem

Senioři Mezigeneračního klubu při SŠG v Blansku se pravidelně zúčastňují nejen vzdělávacích, ale i ostatních akcí, které škola pořádá pro blanenskou veřejnost. Se zájmem sledují konkretní přípravu studentů oboru kuchař-číšník, barman-sommelier a cestovní ruch  pro praktické uplatnění.

Oceňují snahu vedení školy, řed. Mgr. Marty Truhlářové a zást. řed. Martina Jagláře, o realizaci vzdělávacích a výchovných cílů školy  a snahu  prosazovat zásady slušného a kultivovaného chování.

I v dnešní složité době stále platí nutnost propojení generací, nutnost vzájemné pomoci a  rozvíjení mezilidských vztahů.

Za  tuto možnost děkují soukromé SŠG senioři Mezigeneračního klubu.

L. Magniová

 

Brzy v Blansku


28.10. 09:30 h, Dělnický dům
MIKEŠ – muzikál pro děti
28.10. 15:00 h, Galerie města Blanska
Dernisáž výstavy V toku času s Kateřinou Šedou
28.10. 16:30 h,
Vzpomínka na 28. říjen 1918