Tábor s logopedem Nemocnice Blansko

3. srpna 2015, tiskové zprávy, přečteno: 1072×

V červenci 2015 uspořádala Nemocnice Blansko ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Blansko (DDM) příměstský tábor s názvem „Tábor s logopedem“. Již z názvu je patrné, jaké zaměření tábor měl. Zúčastnit se mohly děti zaměstnanců blanenské nemocnice, klienti logopedických ambulancí Nemocnice Blansko i široká veřejnost. Tábor byl zaměřen především na rozvoj sociálních dovedností a rozvoj komunikace, a to hravou formou.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Rodiče mohli pro svoje děti zvolit délku pobytu na táboře, a to na jeden nebo dva týdny. Byly přijímány děti ve věku od 5 do 9 let. Předem byl připraven program, ve kterém nechybělo koupání, stopovaná, výlety a také řada zábavných her. Během dne probíhal odborný program podporující rozvoj slovní zásoby, sluchového vnímání, motoriky mluvidel a individuální logopedická intervence.

Odbornou stránku zaštítily klinické logopedky Nemocnice Blansko Mgr. Miroslava Dyčková a Mgr. Lucie Gašičová. Pedagogickým odborníkem byl Ota Kostka z DDM.

Tábora se zúčastnilo celkem 35 dětí (některé týdenní formou, jiné čtrnáctidenní formou). Mnohé z nich byly na svém prvním táboře.

Počasí, které bylo vskutku letní, táboru přálo a my doufáme, že tábor dětem naplnil léto krásnými zážitky.

Všem, kteří se na realizaci tábora podíleli, velice děkujeme. Děkujeme rovněž i rodičům a jejich dětem za přízeň a až překvapující zájem o tento projekt. Právě počtem účastníků, kdy jsme bohužel v důsledku naplněné kapacity museli několik zájemců odmítnout, víme, že akcí pro děti není nikdy dost a již nyní se těšíme na příští rok, kdy bychom chtěli realizaci Tábora s logopedem znovu zopakovat

Bc. Kateřina Ostrá
Tisková mluvčí

 

Brzy v Blansku


31.05. 17:00 h, Dělnický dům
Cena města Blansko
02.06. Galerie města Blanska
Milan Knížák: 30 PORTRÉTŮ
02.06. 13:00 h, zámecký park
Dětský den
02.06. 21:15 h, zámecký park
Koncert kapely Nebe
04.06. 19:00 h, kino
Cyklus Živá paměť: JAROSLAV MARTINÁSEK