Město vyhlašuje 6. ročník participativního rozpočtu Společně pro Blansko

30. dubna 2024, tiskové zprávy, přečteno: 487×

Startuje další ročník participativního rozpočtu Společně pro Blansko. Podněty a návrhy, jak vylepšit veřejná prostranství ve městě, může podat kdokoliv starší 18 let. Náměty lze podávat do 30. září 2024. O projektech, které splní podmínky participativního rozpočtu, pak budou hlasovat občané Blanska.

„Původně bylo na projekty z participativního rozpočtu vyčleněno 600 tisíc korun, částku jsme předloni zvýšili na 700 tisíc korun. Nově město na vítězný projekt či projekty, které lidé na podzim vyberou v hlasování, uvolní 850 tisíc korun,“ potvrdil starosta města Jiří Crha.

Zatímco vítězný projekt budou vybírat jen lidé s trvalým bydlištěm v Blansku nebo jeho místních částech, nápady na vylepšení můžou posílat i ti, kteří v Blansku jen přechodně bydlí, studují nebo pracují, město pravidelně navštěvují, nebo mají vhodný podnět odjinud. Pro svůj záměr, jak vylepšit veřejné prostranství, musí ovšem získat podpisy alespoň dvaceti občanů Blanska.

„I letos platí, že projekt má mít lokální charakter, musí se týkat úprav veřejného prostranství nebo budov v majetku města a realizace musí být v souladu se strategickými a koncepčními dokumenty Blanska. Přípustná jsou drobná vylepšení ale také stavební záměry, pouze ale takové, které ve smyslu stavebního zákona nevyžadují stavební povolení a postačuje u nich maximálně ohlášení stavebnímu úřadu,“ upřesnila vedoucí finančního odboru Alena Skoupá.

„Náklady na projekt nesmí přesáhnout 850 tisíc Kč, a to včetně DPH a všech nákladů souvisejících s realizací. Pokud by náklady na vítězný projekt byly nižší, může město zrealizovat více námětů,“ doplnila Alena Skoupá.

Návrhy by měly obsahovat popis současného stavu, důvody pro změnu i popis navrhovaného řešení. Vhodné je přiložit fotografie, plánky nebo alespoň schematické nákresy.

Nápady lze průběžně konzultovat se zaměstnanci města, kteří mohou být nápomocní například s posouzením dostupnosti vybrané lokality nebo při vyhodnocení předpokládaných nákladů. Kontaktní osobou je Jiří Svoboda z odboru správy a rozvoje města (tel.: 516 775 157, e-mail: svoboda@blansko.cz).

K podání námětu lze využít on-line formulář na webu města. Pokud by s tím někdo měl potíže, může se o pomoc obrátit na zaměstnankyně blanenské informační kanceláře Blanka. Návrhy lze zasílat kdykoliv před uplynutím termínu pro jejich podání. Město bude přihlášené podněty průběžně posuzovat a ty, které splní podmínky participativního rozpočtu a projdou schválením radou, bude zveřejňovat na webových stránkách participativního rozpočtu.

„Náměty do participativního rozpočtu Společně pro Blansko, které projdou posouzením, chceme i letos představit také přímo na místech, kterých se navrhovaná vylepšení mají týkat. Čím dříve navrhovatelé projekt podají, tím dříve se o jejich nápadu dozvědí ostatní. To může zvýšit šance na úspěch v hlasování,“ doplnil starosta Jiří Crha.

FOTOGALERIE
Město vyhlašuje 6. ročník participativního rozpočtu Společně pro Blansko

V letošním roce město zrealizuje projekt Park v Salmově ulici, který zvítězil v participativním rozpočtu 2023. ZDROJ: Lenka Součková

Celkem fotografií:  4

Vítězný projekt veřejnost vybere v hlasování letos na podzim. Město jej bude realizovat v roce 2025.

Aktuálně už probíhá příprava na realizaci nového parku v Salmově ulici, který v konkurenci dalších sedmnácti projektů uspěl loni. Podle návrhu Lenky Součkové letos prostor se vzrostlými stromy doplní nový altán, lavičky nebo herní prvky.

„Dokončená je v této chvíli zatím projekční část, jasno je ohledně umístění altánku, aby nebyl v kolizi s inženýrskými sítěmi, i ohledně výběru materiálu zpevněných ploch a šlapákových chodníků. Teď se dolaďuje výběr mobiliáře a v následujících týdnech budeme poptávat firmu na provedení základních konstrukcí a zpevněných ploch. Realizace je naplánovaná na letní měsíce,“ upřesnil vedoucí odboru správy a rozvoje města Milan Vítek.

Kompletní Pravidla participativního rozpočtu „Společně pro Blansko“ i podrobnosti ohledně dosavadních ročníků participativního rozpočtu najdete na webových stránkách https://pro.blansko.cz.

 

   vložil: Pavla Komárková, vedoucí oddělení / tiskové oddělení