Přemostění v Blansku je dopravní Stavbou Jihomoravského kraje 2023

25. dubna 2024, tiskové zprávy, přečteno: 767×

Vítězem v kategorii Dopravní a inženýrské stavby v soutěži Stavba Jihomoravského kraje 2023 se stalo blanenské přemostění. Silniční most tyčící se nad řekou Svitavou a železniční tratí, jehož součástí je také lávka pro pěší, byl stavebně dokončený v dubnu 2023. O rok později, ve čtvrtek 25. dubna 2024, byl vyhlášený dopravní stavbou roku Jihomoravského kraje.

Odborná porota nový most propojující centrální část města se Starým Blanskem ocenila v konkurenci projektů, jakými byla například modernizace nádraží a koridoru v úseku Brno, Maloměřice – Adamov, průtah Tetčicemi nebo nový dopravní terminál v Kuřimi.

„Je to skvělý úspěch a ocenění všech, kteří se na stavbě přemostění i její přípravě jakkoliv podíleli. Těm všem patří velký dík. Obě části Blanska jsou poprvé od konce 19. století opět propojeny nezávisle na provozu na železniční trati. Spojení se přitom plánovalo více než sedmdesát let, chyběly ale finance, projekt i pozemky, na kterých by bylo možné stavět,“ popsal starosta Blanska Jiří Crha.

„Vše se nakonec podařilo, i když stavba samotná byla náročná nejen finančně. Komplikovalo ji nestabilní podloží, složitý technologický postup, při kterém bylo nutné využít pomocné konstrukce, opěrné zdi a výsuvné dráhy, i potíže s dodávkou materiálu. Výsledkem je nejen funkční spojení dvou oddělených částí města, ale také vznik nové úžasné dominanty Blanska. Že přemostění předčilo očekávání mnohých včetně odborníků, dokládá i nové ocenění,“ dodal Jiří Crha.

Nový most napojený na okolní komunikace na obou stranách pomocí nových okružních křižovatek, nahradil původní nevyhovující úrovňové křížení trati v zastávce Blansko-město. Celková délka celé mostní konstrukce je 158,4 metru, šířka je 12 metrů. Most se klene devět metrů nad terénem, oblouk s atraktivní mřížovou soustavou táhel je ve výšce 12 metrů od mostovky. Celková váha nové dominanty města je 3540 tun.

„Zajímavostí nového přemostění je také to, že most je kvůli prostorovým omezením ve směrovém i výškovém oblouku. Řidiči i chodci tak na něm musejí překonat stoupání a klesání 8,33%,“ doplnil stavbyvedoucí Robert Škarecký.

Stavba, která se nachází poblíž hlavního vlakového nádraží, je viditelná zejména při příjezdu do Blanska z jihu nebo z okolních místních částí situovaných na kopcích nad řekou Svitavou. Most budil pozornost už při výstavbě, ocelový oblouk totiž dělníci spojili na pravém břehu Svitavy, na levý jej pak postupně vysouvali po speciální konstrukci při vyloučení provozu na trati.

Stavební práce začaly v červenci 2021, v prosinci 2022 se most otevřel motoristům, v dubnu 2023 bylo přemostění včetně lávky pro pěší stavebně dokončeno. Přemostění, jehož zhotovitelem byla firma Metrostav DIZ, a.s., přišlo zhruba na 348 milionů korun. Finančně projekt zajistil zejména Státní fond dopravní infrastruktury, spolupodílel se na něm ale také Jihomoravský kraj a město Blansko.

 

   vložil: Pavla Komárková, vedoucí oddělení / tiskové oddělení