Zastupitelé schválili dotace, více peněz na přestavbu nemocnice i participativní rozpočet

20. března 2024, tiskové zprávy, přečteno: 756×

Více peněz určených na modernizaci blanenské nemocnice, vyšší částku vyčleněnou pro participativní rozpočet ale také programové a individuální dotace pro kulturní a sportovní organizace a kluby schválili na svém březnovém jednání blanenští zastupitelé. V úterý 19. března 2024 posvětili také novou koncepci oceňování blanenských osobností nebo rozpočtová opatření související s investicemi do sportovišť. V zasedací místnosti městského úřadu se sešlo všech 25 zvolených zastupitelů. Na programu téměř čtyřhodinového jednání měli přes dvě desítky bodů.

Zastupitelé schválili změnu rozsahu prací souvisejících s vybudováním rotační jednotky jako nového 5. nadzemního patra. Deklarovali také, že na investiční akci související s modernizací Nemocnice Blansko a vybudováním urgentního příjmu vyčlení v letech 2024 až  2026 potřebné finanční prostředky.  Samotnou investiční akci schválili už v prosinci roku 2022, nyní reagovali na změny, které vzešly ze zpracované projektové dokumentace pro provedení stavby. „Najevo vyšly nové skutečnosti odhalující pro budoucí provoz nemocnice nevyhovující technický stav navazujících prostor, i ty je nezbytné zrekonstruovat. Většina změn se týká nutnosti adaptovat prostory tak, aby vyhověly požárně bezpečnostním normám. Konkrétně jde o výtahy, záložní zdroje, protipožární otvorové výplně a další,“ vysvětlila místostarostka Lenka Dražilová, která má ve své gesci zdravotnictví.

Původní náklady na vybudování rotační jednotky počítaly se zhruba 90 miliony korun, po zpracování projektové dokumentace se předpokládané náklady zvýšily na asi 144 milionů korun. „Reálná výsledná cena ale vzejde až z výběrového řízení,“ podotkla místostarostka. (Podrobnosti o chystané rekonstrukci Nemocnice Blansko přineseme v samostatném článku.)

Zastupitelé schválili také rozpočtová opatření. Podpořili například opravy povrchu Dvorské ulice v úseku od základní školy po točnu na sídlišti Sever. „Podle předběžné kalkulace vyjde oprava vozovky o délce asi 600 metrů dohromady na zhruba 9 milionů korun. Součástí bude také oprava autobusových zálivů, nové vodorovné dopravní značení a oprava vpustí. Před samotnou opravou vozovky ještě ve spolupráci se Svazkem vodovodů a kanalizací zajistíme přeložku starého vodovodu, který dosud vede pod školním hřištěm ZŠ a MŠ Dvorská,“ upřesnil starosta Jiří Crha.

Na modernizaci hygienického zázemí pro návštěvníky blanenského zámku vyčlenili zastupitelé rozpočtovým opatřením částku 1,4 milionu korun, navýšili také finance na opravu střechy zámku o dalších 800 tisíc korun na celkové více než dva miliony korun. Zastupitelstvo uvolnilo také 1,5 milionu korun na výměnu osvětlení na zimním stadionu za regulovatelná LED svítidla, dalších 8 milionů korun by mělo putovat na modernizaci veřejného osvětlení v ulicích města.  „V rámci této akce bude vyměněno zhruba tisíc kusů svítidel veřejného světlení, nainstalována budou nová úsporná LED svítidla s funkcí automatického stmívání. Teplota chromatičnosti bude maximálně 2700 kelvinů. Na tuto akci předpokládáme získání dotace, pokrýt by mohla asi polovinu celkových nákladů, ty podle rozpočtu projektanta předpokládáme ve výši asi 16 milionů korun,“ doplnil starosta.

Blanenští zastupitelé schválili také více peněz na projekty, které navrhne veřejnost. Na svém úterním jednání totiž navýšili částku určenou pro participativní rozpočet Společně pro Blansko. Na vítězné náměty na doplnění a vylepšení veřejného prostranství, o kterých letos na podzim rozhodnou obyvatelé města, v příštím roce poputuje celkem 850 tisíc korun, o 150 tisíc více, než kolik bylo pro vítěze vyčleněno dosud. Do výběru nejlepšího projektu se může zapojit každý zletilý občan města, nápad na vylepšení může podat kdokoliv starší 18 let.

Zastupitelstvo schválilo i dotace v oblasti kultury a zájmové činnosti a sportu. Žádosti o podporu do 250 tisíc korun na celoroční činnost i konkrétní akce už spolkům a neziskovým organizacím rozdělila rada města, zastupitelstvo města nyní rozhodlo o žádostech nad touto hranicí. Mateřské centrum Veselý Paleček získá z programu Podpora kultury a zájmové činnosti ve městě Blansko 305 tisíc korun, z programu Podpora sportu ve městě Blansko zastupitelstvo rozhodlo o přidělení dotací dalším osmi subjektům.

Mimo programové dotace pak zastupitelé schválili také individuální dotaci pro FK Blansko určenou na účast v Moravskoslezské fotbalové lize.

Zastupitelé také schválili dotaci 2,5 milionu korun pro městskou společnost Služby Blansko. Zhruba 1,5 milionu korun této částky poslouží na investice do sportovišť. „Konkrétně se jedná o nový elektrorozvaděč pro aquapark, upravovat se budou další šatny v suterénu sportovní haly Mlýnská, část dotace Služby Blansko využijí i na výměnu lan výtahů  v ubytovně na zimním stadionu,“ upřesnil místostarosta Ivo Stejskal.

Jedním z bodů programu byl také prodej čtyř bytových jednotek v bytovém domě v ulici 9. května 16. Za celkovou cenu 7,5 milionu korun je získá Jihomoravský kraj, který v nich plánuje zřídit chráněné bydlení pro zdravotně postižené. Peníze, které Blansko z prodeje získá, město použije na rekonstrukci městem vlastněných bytů, které prioritně potřebují opravit. Pro hlasovalo všech 25 přítomných zastupitelů. „Přímo v Blansku chráněné bydlení pro zdravotně postižené chybí. Potřeba a poptávka po sociálních službách komunitního charakteru přitom stále roste. Bytové jednotky Jihomoravský kraj jako nový vlastník předá do správy své příspěvkové organizaci Sociální služby Šebetov, které budou chráněné bydlení provozovat,“ uvedla místostarostka Lenka Dražilová.

Zastupitelé na svém úterním zasedání schválili také nový Statut Ceny města Blanska. Navázali tak na směrnici Oceňování blanenských osobností, kterou v březnu schválila rada města. Už v letošním roce by se mělo vyhlašovat ocenění Blanenská osobnost v celkem pěti kategoriích – umění a kultura, sport a volný čas, vzdělávání a rozvoj, podnikání a inovace a také ochrana životního prostředí a humanita. Vyhlášena bude také kategorie Cena města za mimořádný počin a kategorie Blanenská osobnost – cena veřejnosti. Vyhlášena bude i Cena města Blanska. Návrhy budou obyvatelé města moci posílat do konce dubna. (Podrobnosti zveřejníme na webu města i ve Zpravodaji města Blanska.)

 

   vložil: Pavla Komárková, vedoucí oddělení / tiskové oddělení