Z redakční pošty: Na internet spolu a bezpečně

30. ledna 2016, ostatní, přečteno: 1388×

Takový byl název projektu pro žáky 5. až 9. ročníku, který probíhal na ZŠ a MŠ Salmově od dubna do prosince loňského roku. Cílem projektu bylo zlepšit informovanost žáků o nebezpečích, která na ně číhají v podobě moderních komunikačních technologií.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Během tohoto období žáci prošli cyklem besed, interaktivních a prožitkových programů, při nichž jsme spolupracovali s dalšími institucemi, organizacemi a sdruženími, jejichž lektoři nám pomáhali po odborné stránce.

Během prosince proběhl „Měsíc bezpečného internetu“, kdy žáci své zkušenosti, poznatky a vlastní postoj k problematice vyjadřovali v hodinách českého jazyka a výtvarné výchovy pomocí slohových prací a plakátů (byly prezentovány ve třídách i na nástěnkách ve škole).

Ve výchově ke zdraví a informatice vytvářeli vlastní pravidla bezpečného chování na internetu. Z těchto prací jsme vytvořili sborník. Na konci projektu jsme pro žáky i rodiče připravili dotazníky, které nám umožnily porovnat vývoj postojů žáků a názorů rodičů. Graficky zpracované dotazníky jsou také součástí sborníku.

Na internet spolu a bezpečně
Beseda s žáky v rámci programu pod vedením odborné lektorky. Foto: archiv ZŠ a MŠ Salmovy

Z názorů žáků a jejich reakcí, bezprostředně po uskutečněných akcích, vyplynulo, že se nad získanými informacemi zamýšlejí a přehodnocují svůj postoj k virtuálním přátelům na internetu, k tomu jaké informace a komu poskytnout. Uvědomují si, že volný čas je možné trávit i smysluplnějším způsobem.

Ludmila Nováková
školní metodik prevence

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter