Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Polští partneři projevili zájem o spolupráci s blanenskými seniory

19. května 2016, ostatní, přečteno: 1303×

Během návštěvy partnerského města Legnica, která proběhla ve dnech 9. až 12. května, měli Blanenští možnost diskutovat se svými polskými kolegy na téma sociální péče o seniory, o možnostech jejich aktivní účasti na společenském životě ve městě a nabídce volnočasových aktivit.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Legnický prezident Tadeusz Krzakowski pozval zástupce Blanska na oficiální návštěvu Legnice za účelem diskuze o možnostech navázání spolupráce mezi seniory z obou partnerských měst. 

Hlavním bodem poměrně nabitého programu tak bylo oficiální přijetí blanenské delegace prezidentem Krzakowskim na legnické radnici. Zde došlo rovněž k prezentaci činnosti Legnických v oblasti sociální péče s důrazem na aktivní podporu města místním seniorům.

Informace o tom, jakým způsobem je nastavena péče o starší a sociálně potřebné občany ve městě Blansku, poskytla přítomným sociálním pracovníkům a vedoucím institucí zaměřených na práci se seniory vedoucí odboru sociálních věcí Jana Fadrná. O volnočasových aktivitách v rámci Městského klubu důchodců pak pohovořila Petra Skotáková, vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy.

Blanenská delegace v Legnici
Petra Skotáková během své prezentace na legnické radnici za účasti prezidenta města Tadeusze Krzakowského (vlevo). Foto: J. Franchi

Ačkoli péče o seniory probíhá v obou městech na podobných principech, základním rozdílem je odlišné politické rozložení obou systémů. „Město Blansko v roli obce s rozšířenou působností, navíc pětkrát menší než Legnica, nemůže konkurovat našim legnickým partnerům, již zastupují celé vojvodství (analogická instituce krajskému úřadu, pozn. red.). Co se týče financí, mají jednoznačně odlišnou pozici, zcela jiné kompetence a mnohem větší možnosti,“ připomněl starosta Ivo Polák. Připustil ale, že peníze ne vždy hrají hlavní roli:

„Je potěšující, že naši polští kolegové přesto našli mnoho příkladů z naší praxe, které by pro ně mohly být do budoucna inspirací. Rádi bychom se tak zaměřili především na spolupráci našich seniorů v oblasti jejich volnočasových aktivit v rámci některého z evropských projektů.

V Legnici pracují tři samostatné Univerzity třetího věku, senioři se zde navíc sdružují i pod Legnickým kulturním centrem. V úvahu tedy připadá možnost spolupráce s Blanenskou univerzitou (nejen) pro seniory pořádanou Městskou knihovnou Blansko nebo Mezigeneračním klubem při Soukromé střední škole gastronomické, v neposlední řadě samozřejmě i Městským klubem důchodců.

Zaznamenal jsem, že v Legnici, stejně jako v italském Scandianu, se o seniory často starají dobrovolníci. To je ale asi otázka našeho odlišného přístupu vůbec na národní úrovni. Naše spolupráce v této oblasti by tedy mohla být navíc i jakýmsi novým impulzem pro to, abychom se snažili změnit naše myšlení alespoň v rámci města,“ vyjádřil své přesvědčení blanenský starosta.

Blanenská delegace v Legnici
Starosta města Ivo Polák a místostarosta Jiří Crha během jednání s víceprezidentkou Legnice Dorotou Purgal. Foto: J. Franchi

Konkrétními nápady, jak uplatnit zkušenosti polských kolegů, se netají Petra Skotáková, která ze své funkce zaštiťuje Městský klub důchodců v Blansku:

„Hlavní změnou by v našem případě mohla být změna v organizaci kroužků, které v klubu pro naše seniory pořádáme. Jde především o to, že v našem případě nejsou vedeny odborníky z praxe, ale nadšenými seniory, kteří mají o dané oblasti pouze určité povědomí. Výsledná úroveň jejich práce je pak logicky někde jinde, než v Legnici, kde se díky profesionálnímu vedení mohou prezentovat nejen v rámci své komunity, ale i během městských akcí, dokonce vystupují v místních médiích a podobně. První příležitostí k návštěvě polských seniorů u nás by mohly být oslavy 40. výročí trvání MKD v Blansku, které proběhnou na podzim tohoto roku,“ dodala.

Blanenská delegace v Legnici
Místní senioři, sdružení pod Legnickým kulturním centrem, si pro blanenskou delegaci připravili taneční a hudební vystoupení, během kterého zaznělo i několik českých písní. Foto: J. Franchi

„V Legnici mají domovy pro seniory, pro mentálně handicapované spoluobčany a pro matky s dětmi přímo pod městem, u nás je jejich zřizovatelem krajský úřad. Navíc zde funguje celá řada dalších privátních institucí. Zajímavá je zde i role rodiny, která vychází přímo ze zákona. V Polsku totiž platí, že stát nastupuje do role pečovatele o seniora až ve chvíli, kdy není možné, aby nedostatek financí na jeho péči pokryla jeho vlastní rodina,“ naznačila odlišnou strukturu v oblasti sociální péče Jana Fadrná, kterou navíc oslovil nápad polských kolegů o zavedení krabiček s důležitými informacemi o zdravotním stavu seniora, které mohou urychlit vyhodnocení zdravotní situace seniora lékařem v případě lékařského zásahu přímo v jeho domácnosti:

„Jde o jednoduchou, finančně nenáročnou a navíc velmi účinnou věc. Senioři si jednoduše uloží formulář s údaji o svém zdravotním stavu do malé krabičky do lednice, která je základním vybavením každé domácnosti, a přímo na lednici pak umístí magnetku, která zasahujícímu lékaři naznačí, že uvedené informace u seniora najde,“ objasnila Fadrná, která uvažuje o zavedení podobné služby v Blansku, nejlépe v rámci některého vhodného dotačního titulu.

Téma senioři a sociální péče o ně však nebylo v rámci tohoto setkání jedinou diskutovanou oblastí. Vzhledem k aktuální situaci v Evropě došlo i na rozhovor ohledně cestování a vzájemné propagace Blanenska v Polsku a Legnického vojvodství u nás například prostřednictvím nově vznikajícího destinačního managementu pro Moravský kras.

Vedení města rovněž hodlá oslovit Okresní hospodářskou komoru Blansko ohledně návštěvy skupiny polských firem a společností v Blansku za účelem zmapování možných podnikatelských záměrů.

Předmětem dalších společných rozhovorů je aktuálně i možnost budoucí spolupráce blanenských skautů s Polskou skautskou asociací v Legnici.

Jana Franchi

 

Brzy v Blansku


01.06. 13:00 h, zámecký park
Dětský den
01.06. 20:00 h, zámecký park
Velký koncert SEBASTIAN s kapelou
04.06. 19:00 h, kino
VYNÁLEZCE A PRŮMYSLNÍK ERICH ROUČKA

Videožurnál

jsou ke zhlédnutí nové videopříspěvky

nejvíc se vám líbí

Videotext – textové zprávy po celý den na kanálu E8 v síti UPC.

Každý 2. a 3. víkend v měsíci vysíláme Videožurnál, v neděli po páteční tiskové konferenci vysíláme záznam tiskové konference.