Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Škola, do které chodím rád

14. března 2017, ostatní, přečteno: 1100×

To je téma výtvarné a literární soutěže vyhlášené společností MAS Moravský kras v rámci projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000305 MAP pro ORP Blansko.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Soutěže se mohou zúčastnit i žáci a kolektivy ZUŠ, kteří se přiřadí do kategorie dle věku.

Věkové kategorie:
    Děti MŠ
    Žáci ZŠ 1.–3. třída
    Žáci ZŠ 4.–6. třída
    Žáci ZŠ 7.–9. třída

Smyslem soutěže je otevřít s žáky téma jejich vztahu ke škole (buď v rámci komunitního kruhu, na třídnických hodinách či „jen“ jako přípravu na vytváření díla) a vést s nimi rozhovor ohledně jejich představ o ideální škole, kam by se každý den těšili.

Soutěž probíhá od 01.03.2017, uzávěrka soutěže je 15.05.2017, oficiální vyhlášení vítězů proběhne 19.05.2017. O vítězi rozhodne komise složená ze zástupců MAS Moravský kras, z.s. a zástupců řídícího výboru projektu MAP pro ORP Blansko.

Více informací na: http://www.vzdelavaniblanensko.cz/soutez/

MAS Moravský kras, z.s. věnuje do soutěže věcné ceny určené jednotlivcům a 4 ceny zážitkového typu určené kolektivům soutěžícím v jednotlivých kategoriích (například pro MŠ zajištění skákacího hradu na zahradní slavnost, pro ZŠ výlet na hvězdárnu nebo do Vida apod.) konečná podoba bude dohodnuta s třídním učitelem vítězné třídy.

Výsledky budou zveřejněny na www.vzdelavaniblanensko.cz.

Mgr. Jiří Kučera
vedoucí odboru kancelář tajemníka

 

Brzy v Blansku


28.10. 09:30 h, Dělnický dům
MIKEŠ – muzikál pro děti
28.10. 15:00 h, Galerie města Blanska
Dernisáž výstavy V toku času s Kateřinou Šedou
28.10. 16:30 h,
Vzpomínka na 28. říjen 1918