Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Blansku letos oslaví dvacáté výročí

11. dubna 2018, ostatní, přečteno: 1644×

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy působí v Blansku od roku 1998. Svým posláním se podílí na zlepšování kvality nejen rodinného života, ale i života občanského v širším smyslu slova. Je jediným zařízením svého druhu na Blanenska a Boskovicku, nicméně svoje služby poskytuje i klientům mimo region.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

„Ač svým názvem může vytvářet dojem, že se zde pracuje pouze s rodinami a manželskými páry, není tomu tak. Klientem poradny se může stát každý jedinec, partneři či manželé, rodiny či skupiny, které vnímají svoji osobní, vztahovou, rodinnou či životní situaci jako nepříznivou, a nejsou schopni ji vyřešit samostatně bez vnější podpory či péče,“ říká vedoucí sociálního odboru Jana Fadrná.

Pomoc tohoto zařízení nejčastěji vyhledávají individuální klienti. „Většinou přicházejí s poruchami sebehodnocení, hledáním životní orientace a smyslu, řeší také vlastní partnerskou krizi bez účasti partnera. Výjimkou nejsou ale ani lidé, kteří čelí depresi, úzkosti, fobiím či různým závislostem,“ upřesnila Fadrná.

„V rámci párové problematiky se pak nejčastěji objevují témata odcizení či krize vztahu, poruchy komunikace, nevěra a rozvodové úvahy nebo žárlivost. Často sem přicházejí i rodiče, kteří se neshodnou na výchově svých dětí nebo lidé, kteří řeší složité příbuzenské vztahy,“ vysvětluje vedoucí sociálního odboru.

Kromě osob v krizi a rodin s dětmi spadají do okruhu zájmu poradny i děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy. Blanenská poradna proto úzce spolupracuje zejména s oddělením sociálně právní ochrany dětí Městského úřadu v Blansku.

Dlouholetou tradici zde mají i tréninky paměti a kognitivních funkcí nebo aktivita „Tanec na židli“, které poradna realizuje ve spolupráci s Pečovatelskou službou města Blanska.

„Obě aktivity jsou u seniorů velmi oblíbené a hojně navštěvované. Poradna příležitostně organizuje i různé jednorázové akce pro veřejnost, které mají vzdělávací a propagační charakter, poskytuje také stáže studentům psychologie,“ dodala Jana Fadrná na závěr.

Personální zajištění poradny je v současné době zabezpečeno dvěma psychology (manželskými rodinnými poradci) a sociální pracovnicí. Služby poradny jsou bezplatné a nejsou nijak věkově limitovány.

Podrobné informace o službách tohoto zařízení naleznete na internetové adrese www.blansko.cz/poradna či na telefonních číslech 516 413 524 nebo 775 870 667.

red

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter