Sedm žáků základních škol dnes převzalo ocenění za mimořádné studijní úspěchy

12. června 2018, ostatní, přečteno: 1623×

Nejlepší žáky základních škol za školní rok 2017/2018 dnes odpoledne slavnostně přivítali a ocenili na blanenském zámku starosta města Ivo Polák společně s místostarostou Jiřím Crhou. V kulturním programu vystoupili žáci Soukromé základní umělecké školy.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Mezi nejlepší žáky Základní školy T. G. M., Rodkovského Blansko byli vybráni:

MATĚJ KOBYLKA

Matěj je žákem školy od první třídy. Po celou dobu školní docházky vykazoval vynikající výsledky, vždy prospíval s vyznamenáním. Zodpovědně přistupoval k plnění školních povinností i svěřených úkolů. V práci je svědomitý, spolehlivý, samostatný, obětavý, cílevědomý, ctižádostivý a důsledný. Na druhém stupni se pravidelně zúčastňoval vědomostních i sportovních soutěží.

Matěj je upřímný, citlivý, dobrosrdečný a má smysl pro humor. Dovede reálně odhadnout lidi i své možnosti a rozumně zhodnotit vzniklé situace, má vysoce vyvinutý smysl pro spravedlnost. Pozitivně ovlivňuje atmosféru v kolektivu svých spolužáků, mezi nimiž má přirozenou autoritu. Pro své charakterové vlastnosti je v třídním kolektivu velmi oblíben. Na druhém stupni se pravidelně zapojoval do práce žákovské samosprávy, většinou zastával funkci předsedy třídy. Často se podílel na třídních a celoškolních projektech.

Svůj volný čas věnuje především sportovním aktivitám, rád kreslí, chodí do divadla, poslouchá hudbu i audioknihy, rád cestuje.

Po ukončení základní školy bude Matěj pokračovat ve studiu na gymnáziu.

NATÁLIE HRSTKOVÁ

Natálie je žákyní 9. B. Po celou dobu školní docházky měla výborné studijní výsledky. Natálie je spolehlivá, cílevědomá, zodpovědná a ctižádostivá. Disponuje všestranným nadáním. Pravidelně reprezentovala školu v soutěžích. Nejvýraznějších úspěchů dosáhla v konverzaci v německém jazyce, v olympiádě z českého jazyka a v olympiádě z dějepisu. V těchto soutěžích uspěla v okresních kolech, v olympiádě z německého jazyka i v kole krajském.

Natálie je přátelská, obětavá a spravedlivá. Pro své charakterové vlastnosti a schopnosti je mezi svými spolužáky oblíbena. Svůj volný čas věnuje především četbě, cvičení, poslechu hudby, ráda se setkává s kamarády. Navštěvuje také sólový zpěv v Základní umělecké škole Blansko a kreslení v Soukromé ZUŠ Blansko, kde bude letos absolvovat.

Po ukončení základní školy bude Natálie navštěvovat gymnázium.

Základní škola a Mateřská škola, Dvorská Blansko jako nejlepšího žáka své školy vyhodnotila:

MAREK HRAZDÍRA

Marek má výsledky ve škole velmi stabilní a vyrovnané, o tom svědčí hodnocení na vysvědčení. Za celou dobu školní docházky měl vyznamenání. K tomu určitě přispívá Markova pečlivost, píle, trpělivost, soustavná a cílevědomá práce.

Vzhledem k jeho dobrým znalostem v různých oborech se Marek zúčastnil mnoha vědomostních olympiád – z dějepisu, německého jazyka, českého jazyka a fyziky, ve kterých patřil mezi úspěšné řešitele na okresní úrovni. Markovo nadání se projevuje i v oblasti sportovní, hraje jihomoravskou ligu ve florbalu. Sport vůbec patří k jeho oblíbeným koníčkům. Jako osobnost je kamarádský, spolehlivý a poctivý.

Ocenění nejlepší žákyně Základní školy a Mateřské školy, Salmova, Blansko získala:

VERONIKA FRANCOVÁ

Veronika je žákyní 9. B třídy. Spolužáci vidí Veroniku jako skvělou organizátorku, která se podílí velikou měrou na chodu třídního života. Je to dívka veselá, kamarádská, obětavá a ochotná. Je připravená kdykoliv pomoci, například s vysvětlením učiva, pomůže s úkoly nebo se klidně rozdělí i o svou svačinu. Ráda a často se směje, umí si udělat legraci sama ze sebe. Je rozená optimistka, z ničeho si hlavu nedělá.

V očích učitelů je Veronika výborná studentka, spolehlivá a pečlivá. Mnohokrát reprezentovala školu v dopravní soutěži, ve které získala skvělá umístění v jednotlivcích i se svými spolužáky v týmu, na okresní i krajské úrovni. Úspěšně si letos vedla i v týmové přírodovědné soutěži zaměřené na přírodopis, chemii, fyziku a zeměpis. Za školu bojovala také v nejednom sportovním utkání ve vybíjené. Poslední rok se skvěle zhostila nové role rozhodčí a několik zápasů na turnajích odpískala.

K Veroničiným zálibám patří především aerobik, kterému se aktivně věnuje již osmým rokem.

Po ukončení základní školy bude Veronika od září studovat na Gymnáziu v Boskovicích.

MARIE KUNCOVÁ

Maruška začala navštěvovat základní školu od 5. ročníku. Od začátku studia měla výborný prospěch.

Ve škole našla zalíbení v chemii, fyzice, němčině, a to především proto, že se do těchto předmětů dle jejích slov nemusí tolik učit. V podstatě Marušku baví vše, co jí jde. Především je to sport a to míčové hry. Pravidelně se zúčastňuje turnajů ve vybíjené a přehazované. Dokáže se prosadit a je velmi platnou hráčkou.

Své dobré vlastnosti umí prosadit a uplatnit i ve třídě. Její nejvýraznější vlastností je odvaha, dokáže říct i to, co si ostatní jen myslí, dokáže i nesouhlasit, dokáže jasně formulovat svůj názor, aniž by někoho urazila či někomu ublížila. Tuto vlastnost na Marušce oceňují i její spolužáci, považují ji za svou mluvčí, která je dokáže umluvit tak, že nakonec táhnou za jeden provaz. Kolektiv upevňuje a stmeluje jako správný vůdce. Na svých spolužácích zase oceňuje otevřenost, na učitelích si váží jejich trpělivosti a schopnosti vyučovat zábavnými formami a kreativními metodami výuky.

Volný čas nejraději tráví se svými kamarády, ráda čte a také ráda sleduje filmy.

Po ukončení základní školy se rozhodla studovat na OA a SZŠ v Blansku, obor zdravotnický asistent.

Nejlepšími žáky Základní školy Blansko, Erbenova se stali:

MILAN MUSIL

Milan po celou dobu školní docházky dosahuje vynikajících studijních výsledků, jeho průměrný prospěch na všechna vysvědčení byl 1,0. Patří k žákům velice pečlivým, zodpovědným a svědomitým. Ochotně pomáhá učitelům a spolužákům, je aktivní i v práci pro třídní kolektiv.

Milan se také zapojuje do různých soutěží a olympiád, a to jak na úrovni školy, tak i v okresních kolech. Jedná se o recitační přehlídky, literární soutěže, dějepisnou a matematickou olympiádu a olympiádu německého jazyka. Školu reprezentuje i na sportovních soutěžích, jako je například Pohár rozhlasu a plavání.

Plavání se věnuje i ve svém volném čase, od sedmi let je členem ASK Blansko, za který závodí na soutěžích v různých úrovních. Poslední dva roky rovněž běhá v rámci Okresní běžecké ligy. Mezi jeho další koníčky patří sledování filmů a poslech hudby.

Po skončení základní školy bude studovat na gymnáziu.

ZUZANA DAŇKOVÁ

Zuzana dosahuje po celou dobu školní docházky vynikajících výsledků. Je spolehlivá, ochotná, přátelská a pilná. Zodpovědně pracuje ve třídní samosprávě.

Zapojuje se také do práce pro školu. K 60. výročí založení připravila prezentaci, která mapovala život školy.

Pravidelně se zúčastňuje školních a okresních kol olympiád v českém, německém, anglickém jazyce a dějepisu, kde se umísťuje na předních příčkách. Největších úspěchů dosáhla v německém jazyce. V letech 2016 a 2017 získala v okresních kolech třetí místo. Letos obsadila první místo a postoupila do krajského kola, kde skončila ve velké konkurenci na pátém místě.

Mezi její zájmy patří především malování, hra na klavír a studium jazyků. Velmi ráda pečuje o domácí mazlíčky. Ve volném čase se věnuje rekreační cyklistice a in-line bruslení.

Po skončení základní školy bude studovat na gymnáziu. V budoucnu by se ráda věnovala studiu práv.

nejlepsi-zaci-zs-92835-0_550.jpg

nejlepsi-zaci-zs-83799-0_550.jpg

nejlepsi-zaci-zs-42516-0_550.jpg

nejlepsi-zaci-zs-43731-0_550.jpg

nejlepsi-zaci-zs-39720-0_550.jpg

nejlepsi-zaci-zs-65358-0_550.jpg

nejlepsi-zaci-zs-26187-0_550.jpg

nejlepsi-zaci-zs-94807-0_550.jpg
Ocenění žáci převzali z rukou starosty Poláka a místostarosty Crhy pamětní listy, květiny a drobné dárky. Fotografie: J. Franchi

red 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter