Programové prohlášení se nám podařilo splnit téměř stoprocentně, hodnotí své předchozí působení v čele města Ivo Polák

8. ledna 2019, ostatní, přečteno: 1287×

Funkci starosty města vykonával Ivo Polák pět let. Druhým místostarostou se stal na základě výsledků komunálních voleb a povolebních koaličních jednání v  závěru loňského roku. Změnily se tak i některé z gescí, které zastával v předchozím volebním období.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

ivo-polak-11446-0_550.jpgPane místostarosto, na stejné pozici jste byl na blanenské radnici ještě před tím, než jste byl zvolen starostou. Máte tedy v tomto směru bohaté zkušenosti. Jakým způsobem se změnily vaše dosavadní kompetence?

Některé gesce vycházejí přímo z funkce starosty města, došlo tak logicky k určitým změnám. Nadále jsem garantem odboru sociálních věcí, část kompetencí jsem si přenesl i z oblasti investic a územního rozvoje. Nově jsem odpovědný za problematiku centrálního zásobování teplem, které má město od začátku roku zcela pod svou kontrolou, a konečně další z funkcí, kterou vykonávám, je role zástupce města ve Svazku vodovodů a kanalizací Blanenska a Boskovicka. Byl jsem zvolen jeho předsedou.

Jak byste zhodnotil předchozí volební období. Jaké milníky byste vypíchnul? Co se podle Vás koalici naopak příliš nepovedlo?

Minulé volební období bylo pro koalici každopádně úspěšné, o tom svědčí i počet mandátů, které díky voličům koalice získala. I když ČSSD oslabila, stejně jako v ostatních stejně velkých či větších městech republiky, přesto jsme v počtu hlasů, odevzdaných koaličním stranám, získali třetí místo, za což bych voličům velice rád poděkoval. Věřím, že ocenili celou řadu věcí, které se nám podařily, ať už šlo o postupné zateplování budov v majetku města, stavby sportovišť nebo cyklostezek. Faktem je, že některé věci se mohly udělat jinak. Třeba úprava prostranství po bývalém hotelu Dukla, což asi bylo úplně nejdiskutovanější téma. Změnit bychom do budoucna chtěli i strategii veřejných zakázek. Na výběrová řízení se nám bohužel v mnoha případech hlásilo málo firem, nebylo prakticky z čeho vybírat, důležité je podle mě i zamyslet se nad úpravou zadávacích podmínek.

Když byste měl uvést jednu jedinou akci, na kterou jste nejvíc pyšný?

Nechci to konkretizovat, myslím, že podstatné je, že programové prohlášení rady jsme splnili více než na devadesát procent, a na to budeme klást důraz i během našeho stávajícího působení. Aktuální programové prohlášení vyjde ještě do konce ledna, rozhodně tam nejsou plány, které by nebyly reálné. Možná jednu věc bych rád zdůraznil, a to byla úspěšnost města Blanska v dotačním řízení. Do městské pokladny se nám podařilo získat navíc téměř dvě stě milionů korun, což není rozhodně zanedbatelná suma. Víte, ono to není jen o tom podání žádosti, ale o lobbování, zjišťování aktuálního stavu, neustálém připomínání se..., to jsou věci, které se obecně neví, nebo se o nich alespoň tolik nemluví.

Za teplo, které nyní garantujete, si lidé letos nově připlatí. Jaké jsou tedy výhody připojení se k centrálnímu zásobování teplem?

Ceny vycházejí ze stálých a proměnných nákladů výroby tepla. Cena tak stoupla kvůli zdražení vstupních energií a vody. Zatímco v loňském roce domácnosti platily za jeden gigajoule 528 korun, letos zastupitelstvo odsouhlasilo navrhovanou cenu 552 korun. Aktuálně činíme veškeré kroky k získání licence na provozování tepla pro společnost Služby Blansko, která CZT provozuje. Je potřeba ale připomenout, že od doby, kdy město soustavu odkoupilo od společnosti Innogy, klesla cena o 150 korun za jeden gigajoule. A dá se očekávat, že s dalšími připojenými objekty ještě klesne, tady samozřejmě platí jednoduchá rovnice – čím více odběratelů, tím nižší konečná cena pro spotřebitele. VUT pro nás navíc zpracovává energetickou koncepci města, jejímž výstupem mají být návrhy na opatření, jak co nejvíce zefektivnit provozování tepla v Blansku. Hotová bude do konce března, pak bude předložena k posouzení a vyjádření všem zastupitelům.

Obyvatelstvo ve městě postupně stárne. Připravujete nějaké novinky z oblasti sociálních služeb pro nejstarší a potřebné obyvatele Blanska?

Součástí programového prohlášení je mimo jiné jeden bod našeho volebního programu, a to je zavedení služby senior taxi pro seniory. V jiných městech mají s tímto typem služby již poměrně bohaté zkušenosti. Nyní zpracováváme s odborem sociálních věcí koncepci tohoto záměru, je především potřeba stanovit věkovou hranici a upřesnit, za jakým účelem budou blanenští senioři tímto speciálním taxíkem přepravováni. Moje představa je taková, že by se jednalo o službu pro imobilní občany, kteří nemohou využít služeb MHD, zejména o cesty k lékaři, na úřady nebo třeba i na hřbitov. Otázkou zůstává, kdo bude tuto službu provozovat, nejschůdnější variantou je patrně nějaký soukromý dopravce. Senioři by si za jednu takovou jízdu zaplatili dvacet korun s tím, že zbytek by doplatilo město ze svého rozpočtu. Nemyslím si, že by to byla pro městskou pokladnu nějaká výrazná zátěž.

Ani téma životního prostředí pro Vás není zcela cizí. Pokud se nemýlím, podobnou gesci jste měl i během Vašeho působení na krajském úřadě. O co půjde právě v této oblasti v nejbližších letech?

Bude to každopádně boj se suchem, ten si vyžaduje naši velkou pozornost. V loňském roce navštívil Blansko ministr zemědělství Toman, který nás informoval o záměru ministerstva vypsat dotace, které by městům, které se s tímto problémem nejvíce potýkají, mohly výrazně pomoci. Toho jsem využili i my a zažádali o dotaci na revitalizaci rybníku za restaurací Rulíšek v sídlišti Zborovce. Uvidíme, do jaké míry budeme úspěšní. Aktuální je rovněž otázka zadržování vody v krajině nebo boj proti přívalovým dešťům. Při průtržích máme totiž značné potíže s rozvodněným potokem Sloupečník. Ve spolupráci se Svazkem plánujeme také postupnou obnovu infrastruktury vodovodní sítě. Voda bude nepochybně stále cennější surovinou. V návaznosti na opravu ulice Komenského nás také čeká oprava vodovodu a kanalizace v ulici Brněnské, která musí být provedena ještě dříve, než začnou práce na stavbě přemostění na Staré Blansko.

Vzhledem k problému sucha očekáváte, že k Svazku se přidají i další obce okresu, které dosud na skupinový vodovod připojeny nejsou?

Myslím, že to bude nevyhnutelné. Blanensko bylo loni nejsušším okresem na jižní Moravě. V letních měsících zaznamenaly mnohé obce velký srážkový deficit a nemohly nadále vodu čerpat z vlastních zdrojů. Nemyslím si, že by se situace v budoucnu zlepšovala, bojím se, že tomu bude spíš naopak. Pro město Blansko je v tomto směru důležité vyřešit kanalizaci Na Facírce na Klepačově. To souvisí s rozhodnutím obce Olomučany, zda zrealizuje díky dotaci projekt na odkanalizování splaškové vody a rekonstrukci vodovodního řadu. Zastupitelstvo obce teď stojí před rozhodnutím, zda dát projektu zelenou, či ne. Mají totiž obavu, že by se kvůli jejímu spolufinancování mohl zastavit rozvoj obce až na několik let. Je pravda, že taková možnost by se už nemusela opakovat, věřím proto, že tuto věc dotáhnou do zdárného konce, tím by se totiž vyřešila i zmíněná část Klepačova.

Stojíme na začátku nového roku. Je něco, co byste svým spoluobčanům do roku 2019 obzvláště rád popřál?

Nechci, aby to vyznělo jako klišé, ale je to obligátní zdraví. To je skutečně to nejdůležitější, čehož si musíme každý den obrovsky vážit. Ze dne na den se totiž může vše změnit. Člověk by tak měl přehodnotit svoje priority a přistupovat ke svému zdraví s pokorou.

Za rozhovor poděkovala Jana Franchi