Kulturní středisko města Blanska hledá: redaktora/redaktorku Zpravodaje města Blanska

10. dubna 2019, ostatní, přečteno: 3208×

Kulturní středisko města Blanska hledá zájemce o pozici redaktora/redaktorky Zpravodaje města Blanska.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Požadované obecné předpoklady:

 • státní občan ČR, případně cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt

 • plná způsobilost k právním úkonům

 • občanská a morální bezúhonnost

 • zdravotní způsobilost

Požadované kvalifikační předpoklady:

 • minimálně středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou

 • výhodou praxe v médiích, zkušenosti s redakční a editorskou prací a tvorbou internetových prezentací

 • zkušenosti s focením – reportážní fotografie

Další požadované předpoklady:

 • dobré komunikační a organizační schopnosti, kultivované vyjadřování a schopnost kvalitního písemného projevu

 • dobrá znalost pravidel českého pravopisu

 • časová flexibilita, častá práce o večerech i víkendech

 • nestrannost a dodržování novinářské etiky, znalost Etického kodexu novináře, obecná znalost tiskového zákona, zákona o ochraně osobních údajů a autorského zákona

 • velmi dobrá znalost práce na PC – MS Office, LibreOffice, E-mail, Internet

 • řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič

Způsob, termín a místo nástupu:

 • nástup k 01.06.2019, nebo dle dohody

 • Kulturní středisko města Blanska, Hybešova 240/1, Blansko

Platové zařazení:

 • řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími, platová třída 9

Lhůta pro podání písemné přihlášky:

 • 23. dubna 2019 do 15:00 hodin

Náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, kontaktní telefon, kontaktní e-mail, datum a podpis

 • strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech

 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 • zpracovaný vlastní článek z města Blanska na jakékoliv téma doplněný reportážní fotografií

 • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ke zpracování, shromažďování, užívání a uchovávání jeho osobních údajů za účelem výběrového řízení

Písemnou nabídku spolu s požadovanými doklady a přílohami doručte v zalepené obálce se značkou REDAKTOR/KA ZPRAVODAJE MĚSTA BLANSKA – NEOTVÍRAT“ na adresu:

Kulturní středisko města Blanska
Pavel Langr, zastupující ředitel
Hybešova 1
678 01 Blansko

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.