BESIP na „Salmovce“

15. října 2019, ostatní, přečteno: 1671×

Základní a mateřská škola Salmova v Blansku byla další zastávkou projektu „Silnice se nebojíme!“.  Realizace celého projektu se ujal aktiv BESIP, působící při MěÚ Blansko, který s ním v průběhu letošního roku navštěvuje základní školy našeho regionu.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Jde o preventivní akci, určenou žákům 1. – 3. ročníků, při které si děti zopakují a prohloubí svoje vědomosti, znalosti a dovednosti v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Celý program této preventivní akce je upraven právě pro věkové spektrum nejmenších účastníků silničního provozu tak, aby byly nově získané informace pro děti lépe pochopitelné a zapamatovatelné. Informace jsou doplněny písničkami a soutěžními hrami, aby děti nebyly pouhými posluchači, ale reálně se staly aktivními spoluúčastníky projektu.

dalsi-zastavkou-projektu-besip-silnice-se-nebojime-byla-zs-a-ms-salmova-36475-0_550.jpg

Další zastávkou projektu BESIP nazvaného Silnice se nebojíme! byla ZŠ a MŠ Salmova v Blansku. Foto: BESIP Blansko

Děti jsou jednou z nejvíce zranitelných skupin účastníků silničního provozu, a právě proto na ně musí naše společnost preventivně působit již v tomto raném věku a vytvářet tak u nich pozitivní návyky, které následně budou samy rozvíjet a v budoucnu svým chováním přispívat ke zlepšení sociální kultury na našich pozemních komunikacích. A to s jasným cílem snížit počet dopravních nehod, zejména těch vážných, které bývají velice často spojeny s usmrcením či těžkým zraněním jejich účastníků.

dalsi-zastavkou-projektu-besip-silnice-se-nebojime-byla-zs-a-ms-salmova-80339-0_550.jpg

Děti se učí základy bezpečnosti silničního provozu zábavnou formou. Foto: BESIP Blansko

Je chvályhodné, že vedoucím pracovníkům „Salmovky“ není tento stav věci lhostejný a podpořili realizaci tohoto projektu na jejich škole. Poděkování patří také pedagogickému doprovodu dětí, který na celé akci participoval, zejména pak paní Soně Beránkové, která celou akci organizačně připravila.

dalsi-zastavkou-projektu-besip-silnice-se-nebojime-byla-zs-a-ms-salmova-75138-0_550.jpg

Další zastávkou projektu BESIP nazvaného Silnice se nebojíme! byla ZŠ a MŠ Salmova v Blansku. Foto: BESIP Blansko

dalsi-zastavkou-projektu-besip-silnice-se-nebojime-byla-zs-a-ms-salmova-66218-0_550.jpg

Děti se učí základy bezpečnosti silničního provozu zábavnou formou. Foto: BESIP Blansko

Věříme, že pořádání akcí tohoto charakteru má svůj význam a rádi bychom v nich pokračovali i do budoucna.

 Aleš Lakota, aktiv BESIP Blansko

 

   vložil: Ondřej Požár, tiskový mluvčí / oddělení sekretariát starosty