Máte nápad na vylepšení Blanska, které by zaplatilo město? Návrhy do participativního rozpočtu lze poslat do 14. září

17. srpna 2020, zprávy z MěÚ, přečteno: 1537×

Poslední čtyři týdny zbývají lidem na podání projektů v rámci takzvaného participativního rozpočtu „Společně PRO Blansko“. V něm lze navrhnout drobnější úpravy či investice na pozemcích města. Na projekty město stejně jako minulý rok vyčlenilo 600 tisíc korun.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

„V participativním rozpočtu Společně PRO Blansko spolurozhodují o využití části rozpočtu sami obyvatelé města. Mohou tak ovlivnit, co nového díky veřejným financím v Blansku vznikne. Názor veřejnosti je pro nás důležitý a díky participativnímu rozpočtu lze získat řadu zajímavých podnětů, proto jsme se rozhodli tuto možnost i letos ponechat i navzdory koronavirovým omezením,“ uvedl starosta Blanska Jiří Crha.

Návrhy do participativního rozpočtu lze podávat do 14. září.

Návrhy mohou podávat lidé starší osmnácti let. Letos poprvé již není nutné, aby navrhovatel měl trvalé bydliště v Blansku. Zůstala ale podmínka, aby projekt před podáním návrhu podpořilo svým podpisem alespoň dvacet místních.

„Letošní novinkou je, že návrhy mohou podávat i lidé, kteří nemají trvalé bydliště v Blansku. Dobrý tip totiž může mít i ten, kdo ve městě sice nemá trvalé bydliště, ale žije v něm, nebo do něj jen dojíždí třeba za prací. Hlasovat o návrzích ale už budou jen obyvatelé Blanska,“ potvrdila vedoucí finančního odboru Alena Skoupá.

Do participativního rozpočtu mohou být zahrnuty projekty, které se týkají například úprav veřejných prostranství nebo budov v majetku města. Návrhy musí mít lokální charakter a musí být realizovatelné na pozemcích ve vlastnictví města. Návrhy mohou lidé posílat do 14. září. 

Podmínkou je také, aby rozpočet projektu nepřekročil 600 tisíc korun. Lidé tak mohou přihlásit spíše drobnější projekty, jako jsou například úpravy zeleně, doplnění městského mobiliáře nebo úpravy veřejných prostranství.

„Chceme, aby se na vylepšení města jeho obyvatelé podíleli. Vítáme nápady jednotlivců i zástupců nejrůznějších spolků, klubů a organizací. To jsou ti, kteří znají naše město a mohou nám pomoci doplnit drobnosti, které potěší či pomohou a budou sloužit všem,“ podotkl místostarosta Blanska Ivo Polák.

Přijaté návrhy posoudí odborní zaměstnanci města. Zkoumat je budou z hlediska splnění formálních požadavků a především realizovatelnosti. Návrhy, které splní všechny podmínky, pak posoudí veřejnost. Hlasovat mohou lidé starší osmnácti let, kteří mají trvalý pobyt v Blansku.

„Do participativního rozpočtu sbíráme nápady. Lidé nám mají navrhnout to, co by uvítali, jde o jednoduchý popis toho, jak to na daném místě vypadá a co by se tam mělo vybudovat či změnit. Stačí jednoduchý popis, klidně náčrtek do fotografie a odhadované náklady. Město vše posoudí a pokud projekt vyhraje hlasování, také vše zrealizuje a zaplatí. Ten, kdo projekt navrhl, přispěje jen nápadem, není na něm realizace,“ ujistil místostarosta František Hasoň.

Nejvíce hlasů loni získal projekt zastřešení části sportovního areálu na Těchově.

Zájemci na webu města najdou také tipy na projekty, které z participativního rozpočtu hradí jiné obce. V sekci věnované participativnímu rozpočtu se průběžně objeví také projekty, u nichž město posoudí realizovatelnost. Zájemci tam najdou také podrobné podmínky letošního hlasování. Před hlasováním mohou autoři své návrhy prezentovat na veřejném setkání k participativnímu rozpočtu. Na něm bude zahájeno hlasování.

O participativním rozpočtu lidé poprvé hlasovali v roce 2019. Zastupitelé stejně jako letos uvolnili z rozpočtu částku 600 tisíc korun. Na radnici se sešlo celkem devět projektů. Čtyři z nich splnily všechny podmínky a postoupily do hlasování, do kterého se zapojilo 821 obyvatel města.

Nejvíce hlasů získal projekt Zastřešení postranní části sportovního areálu za kulturním domem na Těchově. U něj je nyní vypsané výběrového řízení na zhotovitele. Druhý skončil v hlasování projekt rozšíření dětského hřiště u kruhového objezdu v Bezručově ulici. Ten se nakonec podařilo letos na jaře zrealizovat z jiné kapitoly městského rozpočtu. Třetí místo v hlasování obsadil plán na rekonstrukci historické kašny na Starém Blansku a čtvrté místo návrh na úpravy parku na Poduklí.

Druhý v hlasování skončil projekt rozšíření dětského hřiště v Bezručově ulici.

„Participativní rozpočet bereme také jako zdroj nápadů. Pokud se v něm objeví zajímavý projekt, budeme se snažit jej zrealizovat z jiné části rozpočtu, podobně, jako tomu bylo u rozšíření dětského hřiště na Bezručově ulici,“ doplnil starosta Jiří Crha.

Konkrétní návrhy lze kdykoliv konzultovat se zaměstnanci městského odboru správy a rozvoje městě. Zájemci se mohou obrátit přímo na Milana Vítka (oddělení komunální údržby a pozemků), tel.: 516 775 196 nebo na Jiřího Svobodu (oddělení investic), tel.: 516 775 157. Návrhy, u nichž se podaří ověřit realizovatelnost do 10. září, zveřejníme v rámci festivalu Zažít Blansko jinak.

 

   vložil: Michal Záboj, redaktor / tiskové oddělení