Blansko a jeho proměny – hospodářský dvůr – zemědělský dvůr – zámecká sýpka

13. února 2021, kultura, přečteno: 977×

Blanenský nový hospodářský dvůr (starý hospodářský dvůr byl v podzámčí)  začal nad zámkem fungovat pravděpodobně v prvních letech 17. století. Svému účelu sloužil i v období dalších majitelů, především hrabat z Gellhornu a knížat ze Salm-Reifferscheidtu, tedy po celé 18. a 19. století.

V roce 1919 vydala nová Republika československá zákon o pozemkové reformě, jehož účelem bylo omezit pozemkovou držbu velkostatkářů. Konfiskaci podlehl i blanenský dvůr s polnostmi, o nějž projevilo zájem několik kupců. Po dlouhých jednáních, která se protáhla až do roku 1930,  se majitelem nemovitostí, jejichž součástí byla i budova sýpky, stalo město Blansko, které celý zemědělský komplex pronajalo správci Antonínu Hladíkovi, jenž jej spravoval až do roku 1946.

Hospodářský dvůr na obraze Zdeňka Táborského. FOTO Galerie města Blanska

Po únoru 1948 byla v celé zemi zahájena socializace zemědělství, jíž podlehl i blanenský městský zemědělský dvůr. Ten se stal součástí Jednotného zemědělského družstva, které bylo v Blansku založeno 10. března 1950. Družstvo fungovalo v těchto prostorách až do poloviny 60. let 20. století, kdy bylo rozhodnuto o asanaci rozsáhlých částí středu města Blanska a o jeho celkové přestavbě.

Demolice v areálu dvora v roce 1964. FOTO archiv Pavla Svobody

V těchto letech byly v prostorách bývalého zemědělského družstva v Blansku zbourány jednotlivé budovy. Zbyla jen sýpka, ostatní plocha byla v dalších letech upravena na park a automobilové parkoviště s příjezdovou komunikací. V roce 1978 zde zahájily Restaurace Blansko provoz nové restaurace a vinárny s názvem Sýpka. Restaurace měla tři střediska (vinárnu, restauraci a salonek). Všechny v II. cenové skupině s celkovým počtem míst u stolu 165.        

                     

Demolice v areálu dvora v roce 1963. FOTO archiv Pavla Svobody

Budova ale postupně dál chátrala; podzemní voda zcela zdevastovala sklepní prostory a celkový stav se okolo roku 2010 stal běžnými prostředky neudržitelný. Město tedy přistoupilo k jeho odprodeji. Na rozhraní let 2011 – 2012 proběhla rozsáhlá rekonstrukce celého areálu a po jejím dokončení mohla být „Zámecká Sýpka“ otevřena v nové hotelové podobě.

Pavel Svoboda

Současná podoba areálu. FOTO Michal Záboj

Blanenský malíř Zdeněk Táborský na svých obrazech před lety zachytil řadu míst ve městě. Některé z nich postupně zveřejňujeme v našem seriálu a přidáváme k nim současnou podobu. V devatenáctém díle přinášíme pohled na bývalý hospodářský dvůr u zámku. Za spolupráci děkujeme dědicům Zdeňka Táborského, Galerii města Blanska a znalci blanenské historie Pavlu Svobodovi.

 

   vložil: Michal Záboj, redaktor / odbor vnějších vztahů

Sdílet odkaz na: Facebook Twitter