Koláč pro hospic podpoří domácí hospicovou péči

3. října 2021, ostatní, přečteno: 828×

Tradiční osvětová akce a sbírka Koláč pro hospic, kterou pořádá Charita, se blíží. Ve středu 6. října se dozvíte vše, co vás zajímá o hospicové péči na Blanensku hned ve čtyřech městech okresu. S čerstvými koláči budeme po celý den ve stáncích v Blansku na ulici Rožmitálova a v nemocnici, v Boskovicích na Masarykově náměstí a v nemocnici, v Letovicích na Masarykově náměstí a v Kunštátě na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad.

Výtěžek akce Koláč pro hospic poslouží na nákup vybavení Mobilního hospice sv. Martina, který zajišťuje Charita. Zájem o tuto službu na Blanensku stále stoupá. V loňském roce doprovodil hospicový tým 144 klientů, za letošní rok bylo v péči hospice 97 klientů.  Více o Koláči pro hospic a paliativní péči na Blanensku  v rozhovoru uvedla vrchní sestra Mobilního hospice sv. Martina Hana Kudová.

Co se děje s klientem poté, co jej převezmete do péče?

V první fázi zajistíme zdravotní péči, aby se pacientovi ulevilo od nežádoucích projevů nemoci, jako jsou například bolesti a zvracení. Po domluvě s rodinou zajišťujeme zapůjčení kompenzačních pomůcek z naší půjčovny, především polohovacích lůžek a toaletních křesel. A pokud je to potřeba, domlouváme i charitní pečovatelskou službou. Snažíme se, aby péče byla opravdu komplexní. Naše sestřičky a lékařky za klienty jezdí vždy, kdy to potřebují, v telefonickém kontaktu jsme denně.

Co můžete klientovi a jeho blízkým nabídnout? V čem je péče v Mobilním hospici specifická?

Mobilní hospic je výjimečný tím, že nemocný člověk zůstává doma, kde se odehrává veškerá péče. A také tím, že se nestaráme pouze o pacienta, ale o celou rodinu, o jeho blízké. V našem hospici sv. Martina máme k dispozici multidisciplinární tým, takže při příjmu klienta do hospice jede do rodiny také sociální pracovnice, která pomáhá vyřídit různé dávky a také psycholožka. Ta, pokud je to potřeba, pracuje s rodinou dál.

Vrchní sestra Mobilního hospice sv. Martina Hana Kudová. FOTO: archiv Oblastní charity Blansko

V Mobilním hospici každý rok počet klientů stoupá. Očekáváte, že se bude hospicová péče na Blanensku ještě rozvíjet?

Myslím, si, že se rozvíjíme stále dál. Nejen v množství pacientů, ale například i co se týká vybavení našeho hospice. Snažíme se, aby péče byla čím dál lepší. Nedávno jsme například pořídili mobilní ultrazvuk, díky kterému můžou naše lékařky přesně určit, co klienty trápí a podle toho směřovat léčbu.

Je něco, co v domácí hospicové péči chybí?

Neustále bojujeme s nedostatkem personálu. Práce v mobilním hospici je náročná jak na čas, tak i na odbornost pracovníků. Navíc je tato práce psychicky náročná a některé zájemce může odradit. Ale přesto si myslím, že se všichni z týmu shodneme na tom, že tato práce je smysluplná a krásná zároveň.

Zvládne opravdu každá rodina s vaší pomocí péči o umírajícího člověka

Všechno, co se dá zvládnout v nemocnici, dokážeme nabídnout rodině také. Jediným limitem jsou pečující. Nápor zodpovědnosti za těžce nemocného člověka a psychické vyčerpání někdy nedovolí zvládnout péči doma až do konce. Snažíme se tomuto předejít všemi možnými způsoby a podpořit pečujícího, aby v tom nebyl sám. Vnímáme to jako velkou potřebnost, proto jsme si v letošním roce vyškolili speciální dobrovolníky a byli bychom rádi, kdyby pečující od nich dokázali pomoc přijmout.

Čeká nás tradiční Koláč pro hospic. Proč je pro vás tato akce důležitá, co vám přináší?

I když klientů hospice každý rok přibývá, snažíme se stále šířit povědomí o tom, co hospic dělá, jak pomáháme. Na stáncích bývají i lidé z hospicového týmu, za kterými přicházejí pozůstalí a sdílí s nimi svoje vzpomínky a zkušenosti. Letos bychom chtěli výtěžek z této akce použít na dokrytí nákladů za pořízení mobilního ultrazvuku.

Cílem Mobilní hospice sv. Martina je podpořit a doprovázet umírajícího člověka a jeho blízké v jejich domově, aby mohli společně a důstojně projít touto životní etapou. Hospicovou péči zajišťují 24 hodin denně především zdravotní sestry a lékaři, spolupracujeme s psycholožkou, pastoračním asistentem a sociální pracovnicí.

Vladěna Jarůšková, Oblastní charita Blansko

 

   vložil: Michal Záboj, redaktor / odbor vnějších vztahů

Sdílet odkaz na: Facebook Twitter