V září se do Býčí skály vrátí rituál, který tam před sto padesáti lety objevil Jindřich Wankel

17. srpna 2022, kultura, přečteno: 1467×

Otec moravské archeologie Jindřich Wankel by letos 15. července oslavil 201 let. V roce 2022 uplyne také sto padesát let od jeho fenomenálního objevu v jeskyni Býčí skála v Moravském krasu. Do dějiště rituálního pohřbu ze starší doby železné se vrátí obřad v podobě oslavného rituálu. V sobotu 17. září ožije prostor okolo jeskyně halštatskými elitami.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Už dopoledne obsadí prostor palouku nedaleko jeskyně pravěká osada s ukázkami dobových řemesel. Bude se tam kovat, odlévat bronz, vytvářet skleněné korálky a tkát pravěký textil. Na den konání akce s názvem Návrat do Býčí skály se plánuje jednodenní uzavírka celého údolí.

„V jednu hodinu po poledni vyrazí z křižovatky v Josefově průvod lidí v halštatských krojích, kteří budou doprovázet rekonstrukci jednoho z nejcennějších archeologických nálezů střední Evropy z té doby, rituálního vozu. Ten potáhnou koně a na voze pojede bohatě oděná žena symbolizující bohyni,“ přiblížila unikátní část odpoledne Pavlína Komínková, ředitelka Muzea Blanenska, které celou akci koordinuje.

Rekonstrukce rituálního vozu vzniká jako diplomová práce Zdeňka Čermáka pod vedením docenta Martina Golce z Univerzity Palackého v Olomouci. Právě ta je jedním ze spolupořadatelů akce.

„Obecně se kovem (většinou bronzem) zdobených vozů nachází v celé Evropě pouhých 13 kusů, z toho 6 v Býčí skále. Železem okovaný vůz je vůbec tím nejsložitějším a nejluxusnějším. Moravský exemplář byl uložený v knížecí hrobce v Habrůvce ‒ Býčí skále. Ač byly první části objeveny již v roce 1872 otcem moravské prehistorie Dr. Heinrichem Wankelem k rozpoznání šestého vozu došlo až v roce 2018. Soudobá archeologie zabývající se technologiemi a řemesly s takovým nálezem vůbec nepočítá a pro pravěk není platnéřská technika popsána,“ přibližuje archeoložka Zuzana Golec Mírová, která vůz rozpoznala.

Po skončení akce, na které bude vůz podrobně představen a také pokřtěn, bude vystaven v archeologické expozici na zámku v Blansku. Slavnostní rituální průvod bude zakončen před jeskyní, kde z úst archeologů proběhne představení lokality, halštatských krojů i doplňků, které se v jeskyni našly ve velkém množství, nebudou chybět ani souboje o srdce bohyně. Programem, který po příjezdu průvodu potrvá asi dvě hodiny, bude provázet Tomáš Hanák a zakončí ho koncert pravěké hudby v Předsíni jeskyně.

Akci zakončí křest rekonstrukce vozu pravěkým pivem připraveným podle dobové receptury. V rámci programu nebude pro zájemce chybět ani jeho ochutnávka. Návratem do Býčí skály vyvrcholí oslavy 150 let od Wanklova objevu v jeskyni.

V únoru byla v Muzeu Blanenska otevřena nová expozice, která nese název Wanklovy knihy: Obrazy z Moravského Švýcarska. Do konce října je v muzeu k vidění také sezonní výstava věnovaná příteli Jindřicha Wankla, malíři Josefu Mánesovi, která přibližuje přátelství Wanklových a Mánesových.

„Od 1. července je v expozici archeologie k vidění přesná kopie Wanklova býčka zapůjčená z vídeňského muzea, do konce roku je zde vystaven také vzácný soubor Wanklových nálezů z Býčí skály. Díky spolupráci s Moravským zemským muzeem v Brně je od začátku srpna v expozici k vidění také originální lebka Wanklovy princezny,“ představil Marek Novák, archeolog blanenského muzea novinky v expozici pro slavnostní rok 2022. Akce se připravuje ve spolupráci s celou řadou institucí a bude unikátním počinem k oslavě velkého výročí.

Muzeum Blanenska

 

   vložil: Michal Záboj, redaktor / odbor vnějších vztahů