Neplatiči nájemného a vymáhání pohledávek

vložil administrator » 23. 3. 2009, 06:56

Uživatel: MeGab ========================================================= Dobrý den! 1/ Jak vysoké jsou pohledávky Města Blansko u svých obyvatel? 2/ Jinak položený stejný dotaz - má Město Blansko podobné problémy s neplatiči nájemného a pokut jako v Chomutově a Třebíči? 3/ Pokud ano, hodlá z dlužníků vymáhat peníze stejným způsobem?


jansu, 25. 3. 2009, 15:11

ad 1) Pohledávky města k 31.12.2008: - nájemné a služby spojené s užíváním bytů 7 524 tis. Kč - poplatky z komunálního odpadu 1 496 tis. Kč - poplatky ze psů 16 tis. Kč - pokuty za dopravní přestupky 2 811 tis. Kč - pokuty udělené městkou policií a za veřejný pořádek 995 tis. Kč - pokuty ostatní 353 tis. Kč ad 2) Z výše uvedené odpovědi vidíte, že město Blansko má stejné problémy s vymáháním dluhů, a proto má město uzavřenou smlouvu se třemi soukromými exekutorskými úřady na vymáhání těchto dluhů. ad3) V současné době město neuvažuje o tomto systému, avšak jakýkoli soukromý exekutor, může této možnosti využít, a to nejen exekutor, se kterým má smlouvu město, ale každý exekutor, který vykonává exekuce na základě pravomocného rozhodnutí soudu. Některé pohledávky jsou však nevymahatelné z důvodu, že občané nemají majetek nebo je nelze fyzicky dohledat, apod. Např. pohledávky vůči 33 největším dlužníkům z tzv. "bezdomovců" jsou v celkové výši 563 tis. Kč. Ing. Jan Šustáček finanční odbor


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h