Autovrak na Písečné

vložil administrator » 16. 6. 2009, 13:46

Uživatel: Gava ======================================================== Dobrý den, na sídlišti Písečná stojí v dezolátním stavu modrý vůz, kterým se o víkendu mezi 12. – 14. 6. 2009 vozila parta lidí. Dne 16. 6. 09 kolem 12. hodiny stál vůz napříč silnicí, takže byl odtáhnut městskou policií zpět na své místo. Auto bylo opatřeno „botičkou“. Vzhledem k tomu, že již běží lhůta, měl by být vůz odvlečen začátkem července. Škoda jen, že neexistuje přísnější zákon na takovéto neukázněné majitele vozu. Auto má vymlácená okna, prasklou pneumatiku a poničené přední sklo. Podobná událost se stala u garáží na Zborovcích začátkem roku. Během dvouměsíční doby se ze „slušného“ auta stal opravdu zničený vrak bez oken a dveří. Přijde mi nelogické, jak může běžet dvouměsíční doba i poté, kdy tento vůz byl v provozu právě o tomto víkendu?


Lepka, 29. 6. 2009, 12:18

Dobrý den, nakládání s vraky upravují zvláštní právní předpisy, a to zákon č.185/2001 Sb., o odpadech (úprava nakládání s autovraky v § 36-37e) a zákon číslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (úprava obecného užívání pozemní komunikace v § 19). Obecně lze konstatovat, že oba uvedené zákony stanovují odstranění a případnou likvidaci vraku po uplynutí dvouměsíční lhůty, ať již po doručení výzvy k odstranění vraku vlastníkovi či zveřejnění stejnopisu této výzvy na úřední desce nelze-li vlastníka dohledat. Co se týká konkrétně Vámi popisovaného vozidla na sídlišti Písečná, bylo toto vyhodnoceno jako vrak ve smyslu shora uvedených právních norem. Vzhledem ke skutečnosti, že z vozidla hrozil únik provozních kapalin, byl vrak odtažen na autovrakoviště, kde bude po uplynutí zákonem stanovené lhůty ekologicky zlikvidováno. S pozdravem Ing. Martin Lepka ředitel MP Blansko


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h