Nově vyznačená křižovatka nad Kauflandem

vložil Jiří Buchta » 9. 4. 2015, 10:04

V rámci probíhající rekonstrukce byla nově vyznačena přednost jízdy na křižovatce nad Kauflandem. Bohužel velká část řidičů nové vyznačení nerespektuje. Především ti, kteří jedou od Horní Lhoty-jezdí po paměti. Já jsem nedostal přednost za týden 4x. Dávám si tam velký pozor, tak se nic nestalo. Nešlo by s tím něco dělat, Zvýšený dozor, nebo ....


Martin Lepka, 10. 4. 2015, 13:54

Dobrý den, objízdná trasa je i na základě našich připomínek označena přenosnými svislými dopravními značkami, které jsou v krizových místech zvýrazněny reflexními podkladovými plochami a doplněny žlutým vodorovným dopravním značením. Toto by mělo řidiče dostatečně informovat a upozornit na zásadní změny v organizaci dopravy a dopravním značení. Bohužel někteří opravdu jezdí po paměti a já mohu potvrdit, že i více jak týden po spuštění objízdné trasy mají někteří opravdu problém se změnou přednosti v jízdě. Nejvíce problematickým místem z tohoto pohledu je křižovatka Masarykova x Svitavská. MP Blansko v součinnosti s PČR provádí v souvislosti s rekonstrukcí průtahu a probíhajícími pracemi na ulicích Svitavská a Poříčí zvýšený dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu na celé objízdné trase. Ing. Martin Lepka, ředitel MP


            aktualizováno: 10. 3. 2021, 08:37 h