Soutěž na zvelebení po hotelu Dukla

vložil Lukáš Dlapa » 30. 3. 2015, 16:42

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, jestli město Blansko vypsalo nějakou veřejnou soutěž na zvelebení plácku po hotelu Dukla. Viděl jsem návrhy pana Habiny, ale žádné další. Jestli má stát zvelebení kolem 10 mil., přijde mi vhodné vyhlásit nějakou soutěž. Přece jen je to dost peněz, které jdou z městského rozpočtu. Kdybych si chtěl zvelebit zahradu, také bych se pokusil oslovit více architektů. Martina Habinu znám osobně a určitě odvedl kus poctivé práce, ale myslím si, že když už jste nechali hlasovat občany v referendu o zboření nebo ponechání Dukly, měli byste nám také nabídnout možnost zvolit si, jak bude centrum města na několik let (možná i desetiletí) vypadat – ideálně z několika různě pojatých návrhů. A ne vyvěsit – "Hlasujte, jestli chcete mít jezírko uprostřed a nebo na kraji." Nejsem urbanista ani architekt, ale co jsem se bavil s několika lidmi, kteří jsou z oboru, řekli mi, že celkové řešení není nejvhodnější – jejich výtky, které se mi jako laikovi jeví jako opodstatněné: 1. Po zbourání vznikne vyvýšené, otevřené prostranství, kolem kterého bude jezdit mnoho aut – velká prašnost a hlučnost. 2. Bude tam profukovat vítr, tím jak to bude vyvýšené. 3. Podle nákresů realizace tam není moc stinných posezení a laviček. 4. V nákresech není vůbec patrné, jak bude nová zástavba navazovat na stávající budovy, parkoviště atd. Mně se moc nelíbí myšlenka parkourového areálu. Chápu, že to je moderní a zajímavé, ale proč toto neudělat někde na ostrově L.Daňka – např. v blízkosti skate parku. Už slyším obyvatele domů na náměstí Republiky, jak si stěžují na hluk mládeže, která "tam poskakuje". Zboření Dukly nabízí možnost přestavby centra, která se jen tak nenaskytne, tak bych nerad, aby byla promarněna.


Petr Rizner, 7. 4. 2015, 10:16

Dobrý den, architektonická studie byla zadána ing. arch. Habinovi, který je autorem návrhu ulice Rožmitálova. Byla snaha, aby celé řešení mělo jednotnou linii, zpracované jedním architektem. Vedení města nechce připustit, aby ve středu města zůstala delší dobu neupravená plocha, takže z tohoto pohledu nás tlačí čas. Výsledný návrh byl výsledkem několika pracovních jednání, kdy rozsah a jednotlivá řešení vyústily do konečného návrhu, který byl ve dvou variantách předložen veřejnosti. V současné době je situace taková, že probíhá veřejné hlasování o předložených variantách. Toto hlasování bude ukončeno 30.4.2015 a teprve poté dojde k dalším krokům (projektová dokumentace, příprava realizace, …). Vzhledem k předpokládané realizaci v roce 2016 je dostatek času, aby případné smysluplné návrhy byly zapracovány do projektové dokumentace, aby daný prostor mohl sloužit široké veřejnosti a ke spokojenosti většiny obyvatel města. Ing. Petr Rizner vedoucí odboru KOM


            aktualizováno: 10. 3. 2021, 08:37 h