Proč je město proti ZUŠ?

vložil klaun » 4. 6. 2015, 07:01

Dobrý den, proč město nemůže podpořit děti ze ZUŠ poskytnutím sálu soudu pro jejich dvě roční vystoupení zdarma ? je opravdu tak zle ? nebo podpora dětí ze strany města se týká jen sportu a městsko-soukromé školy v Dělnickém domě a dost? V době kdy město do sportu investuje tak horlivě, by to bylo alespoň zrnko máku na opačnou misku misku vah pro rozvoj kultury která v Blansku dost chátrá. Přece nechceme jen jezdit na kole, že ? Děkuji za opravdovou odpověď .


Petra Skotáková, 4. 6. 2015, 12:22

Dobrý den, Město Blansko bohužel nemůže podpořit ZUŠ Blansko ani nikoho jiného poskytnutím sálu soudu na Hybešové ulici. Předmětná budova není ve vlastnictví města, nýbrž ve vlastnictví České republiky, přičemž příslušnost hospodařit s majetkem státu v tomto případě náleží Okresnímu soudu v Blansku se sídlem tamtéž. K druhé části dotazu je korektní uvést, že Město Blansko výrazným finančním obnosem podporuje nejen sport, ale také kulturní a zájmovou činnost. Pro letošní kalendářní rok Město Blansko na dotace pro subjekty působící na poli kultury a zájmové činnosti vyčlenilo ve svém rozpočtu částku cca 1,2 mil. Kč. Příjemcem těchto finančních prostředků jsou desítky subjektů vykonávajících svoji činnost na území města. Nadto město každoročně vyčleňuje cca 19 mil. Kč na činnost a provoz kulturních organizací přímo jím zřízených. Osobně se domnívám, že nabídka kulturních akcí v Blansku je pestrá – dovoluji si doporučit aktivně se o dění na poli kultury zajímat např. sledováním webových stránek města – https://www.blansko.cz/kulturni-akce/. Přesto město aktivně pracuje na dalším rozvoji nabídky kulturních a zájmových aktivit, k čemuž má mimo jiné dopomoci připravovaná Koncepce podpory kultury a zájmové činnosti, která by měla být účinná od 01. ledna 2016. Z hlediska SZUŠ Blansko nevím, jakou konkrétní podporu máte přesně na mysli. Jedná se o soukromý subjekt, který nemá s Městem Blansko nic, kromě toho že má řádně pronajaty prostory v budově ve vlastnictví města (stejně jako ZUŠ Blansko), nic společného. K podpoře SZUŠ Blansko je ze strany města přistupováno bez výjimky stejně, jako k jakémukoli jinému subjektu. S pozdravem Mgr. et Mgr. Petra Skotáková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h