Dřevodílna a hluk z ní na Zborovcích

vložil Mirka » 27. 5. 2015, 10:31

Dobrý den, chtěla bych se zeptat jak řešit situaci v bytovém domě s bezohledným spolubydlícím. Ten má ve své garáži na sídlišti Zborovce, která v přízemí bytového domu zřízenu dřevodílnu, kde od pondělí do soboty od rána do večera pracuje. Domem i okolím se rozléhá hluk nářadí, které přitom používá, neb má otevřené dveře . Na výtky sousedů, aby práci omezil nereaguje s tím, že ve své garáži si může dělat co chce. Hlukové limity asi nepřekračuje, nicméně poslouchat toto nářadí každý den od rána do večera je velmi nepříjemné, už kvůli malým dětem, které nemohou v jinak klidné ulici spát. Existuje nějaká vyhláška, která by mohla tento zdroj hluku alespoň omezit? Děkuji


Jiří Kučera, 4. 6. 2015, 11:29

Dobrý den, z Vašeho dotazu zcela nevyplývá, zda je ze strany souseda o podnikatelskou činnost v jeho provozovně nebo jen o volnočasovou aktivitu. Pokud by se jednalo o provozovnu, je možno si ověřit, zda je provozovna užívána v souladu s účelem deklarovaným ve stavebním povolení (ohlášení), resp. v kolaudačním rozhodnutí (kolaudačním souhlasu apod.). S žádostí o tyto informace se můžete obrátit na MěÚ Blansko, odbor stavební úřad. Pokud stavba není užívána v souladu s povolením, žádejte u stavebního úřadu zjednání nápravy (změna v užívání stavby, provedení nezbytných úprav, příp. uložení pokuty atd.). Je-li stavba užívána v souladu s rozhodnutími stavebního úřadu, a přesto svým provozem obtěžuje okolí, obraťte se na Krajskou hygienickou stanici v Brně s podnětem k provedení státního zdravotního dozoru. Krajská hygienická stanice by měla zajistit měření hluku a zjistí-li porušení limitů v chráněných prostorech může uložit vlastníkovi stavby pokutu. Při závažném ohrožení veřejného zdraví má možnost i pozastavit výkon činnosti, provozu nebo používání zdroje hluku do odstranění závady, anebo i okamžité uzavření provozovny. Další možností je podání tzv. negatorní žaloboy u soudu, podle ust. § 1013 nového občanského zákoníku. Dle něj se vlastník musí zdržet všeho, co způsobuje, že hluk vniká na pozemek jiného vlastníka v míře nepřiměřené místním poměrům podstatně omezuje obvyklé užívání pozemku. Soud bude zkoumat, zda obtěžování hlukem je nepřiměřené místním poměrům, a současně také to, zda se v důsledku obtěžování jedná o podstatný zásah do obvyklého užívání Vašeho pozemku nebo stavby. Samotná skutečnost, že hluk nepřekračuje zákonné limity, ještě nebrání soudu, aby rozhodl ve Váš prospěch. Obecně závaznou vyhlášku, k omezení hluku Město Blansko vydánu nemá, protože taková vyhláška by nemohla jít nad rámec současné zákonné úpravy. Jen pro úplnost dodávám, že mimo výše uvedených nástrojů poskytuje v této věci ochranu občanům ještě i zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, konkrétně jeho § 47 (rušení nočního klidu).


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h