Dětské hřiště na přehradě

vložil Tomáš Omáčka » 28. 6. 2015, 11:38

Dobrý den, chci se zeptat kam zmizel kolotoč a houpačka z dětského hřiště, a zda bude někdy v provozu hříbek.


Ing. Snopek Radek, 30. 6. 2015, 09:11

K odstranění zmiňovaných herních prvků došlo na základě výsledků roční povinné revizní kontroly. Oba herní prvky nesplní normu, ani po případných opravách. Kolotoč z důvodu nevyhovujícího konstrukčního provedení a protisměrné houpačky (8-úhelník) z důvodu nových platných pravidel pro dětská hřiště (současná norma neumožňuje provoz houpaček tohoto typu). Hříbek s dětským brouzdalištěm je napojen na přívod vody z potoka. Z toho důvodu nejsme schopni dodržet stávající hygienické normy pro kvalitu vodu v dětském brouzdališti. Dalším problémem je zanášení brouzdaliště nečistotami z okolí (písek, hlína, zeleň z okolních stromů atd.). V případě volného odtoku vody z brouzdaliště dochází k permanentnímu zanášení dnové vpusti, v případě vytvoření přepadu vzniká stojatá voda, která je pro děti silně nehygienická. Z těchto důvodů není brouzdaliště uvedeno do provozu a to i pře s to, že technicky by to bylo možné.


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h