Zvony na dřevěném kostelíku

vložil Milan Adamovský » 27. 5. 2015, 19:13

Vážený pane Kučero, nevím jestli Vaše odpověď "nespokojeného občana" uspokojí, ale mne rozhodně nikoliv. Domnívám se, že občan má právo aby jeho volení zástupci a jimi placeni úředníci se starali o to, aby řádný občan mohl v klidu žít a nebýt obtěžován zvuky, které tam nebyly v době kdy stavěl či kupoval nemovitost. Jistě, mluvím o zvonech na kostelíku a Váš argument s rozhodnutím Nejvyššího správního soudu nemůže u občana obstát. Jistě, církev a její kulturní tradice, ale co jiné kulturní tradice? Takže občan se podle Vás musí postarat sám, protože domluva s fanatikem, který má podporu úřadu není možná, a Oni to ví, a tak dokonce staví bez souhlasu úřadů, vysmívají se občanům s arogancí jím vlastní. Takže občan má jen dvě možnosti: petice, veřejná, dotčených sousedů a co když ani toto nepomůže? Vzít právo na klid do svých rukou, ale jak ? Určitě jsou lidé, kteří by uměli poradit a pomoci, ale úředník to není.. Takže dotaz: postaráte se o klid ve čtvrti, nebo se občané mají postarat sami?


Jiří Kučera, 24. 6. 2015, 11:05

Vážený pane Adamovský, původní dotaz zněl, proč Krajská hygienická stanice nepodniká ohledně vyzvánění dřevěného kostelíku žádné kroky a proto i odpověď směřovala zejména k vysvětlení, že podle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu jí již nepřísluší posuzovat hlasitost kostelního vyzvánění. Pravomocné soudní rozhodnutí jsou obecně povinny respektovat všechny instituce, ale i občané. Jak již zde bylo několikrát uvedeno, z hlediska stavebního ani památkového zákona nemá v současnosti MěÚ Blansko zákonnou možnost vyzvánění kostelíku nějak regulovat, protože k porušení těchto norem nedochází. Na druhou stranu je si Město Blansko samozřejmě vědomo přetrvávající nespokojenosti občanů žijících v lokalitě kolem dřevěného kostelíku s hlasitostí, délkou a četností jeho vyzvánění. Proto byl pan farář Kopecký ze strany vedení města písemně znovu upozorněn na opakující se stížnosti občanů a požádán, aby přispěl k nalezení řešení akceptovatelného pro obě strany. Mělo by se jednat např. o zkrácení délky vyzvánění. Město Blansko v samostatné působnosti, ani v přenesené působnosti takové zkrácení nařídit přímo nemůže. Je však kdykoliv připraveno zprostředkovat vzájemnou dohodu mezi občany a zástupci CČSH.


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h