Komise rady města

vložil Petr Pan » 1. 11. 2015, 15:06

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, proč se odborné komise rady města Blanska nevyjadřují k investičním akcím dle jejich odbornosti. Věřím tomu, že pokud by byl např. projekt průtahu městem Blanskem projednán v komisi dopravní, mohly by být, samozřejmě po debatě s projektantem průtahu, odstraněny zjevné nesmysly projektu. Stejně tak mohl být projekt revitalizace prostoru po hotelu Dukla projednán v další příslušné komisi a neponechán jen na libovůli architekta a placených úředníků. Zcela jistě by byl výsledek ku prospěchu obyvatel Blanska. Takto to probíhá v jiných městech, kde se komise rady vyjadřují i k zcela zásadním věcem. Možná by to pak v Blansku vypadalo lépe!!


Marek Štefan, 4. 11. 2015, 12:14

Dobrý den, komise jsou poradním orgánem rady, odbory jsou využívány k projednávání odborných věcí v případech vzniku rozporu názorů. Ve skutečnosti odborní členové komisí se k informacím k projektům dostanou přes jejich projednávání v rámci přípravy stavby, umisťování stavby a stavebního povolení. Tento princip je zakotven v organizačním řádu města. Dále jsou u větších staveb nominovány pracovní skupiny. Zjevné nesmysly – dovolím si použít odpověď z obdobného problému: Konstruktivní kritika se od subjektivní kritiky liší v tom, že upozorňuje na konkrétní problémy a podkládá je důkazy. Pokud tedy máte povědomost o konkrétních místech, která nesplňují normy, či se Vám jeví nesmyslné, prosím o jejich zaslání na Město Blansko, či přímo na Správu a údržbu silnic. Děkuji


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h