Usnesení rady

vložil Jirka » 30. 10. 2015, 19:54

Dobrý den, mám spíš dotaz na webmastera. Nešlo by aktuální usnesení rady zveřejňovat na úřední desce? Než aby člověk neznalý struktury webu se k němu nemusel proklikávat? Podle mě je to + služby pro obyčejné lidi. Děkuji.


Jiří Kučera, 6. 11. 2015, 10:11

Dobrý den Tady nejde ani tak o strukturu webu jako spíš o právní povahu určitého dokumentu a úřední desky. Úřední deska slouží k oficiálnímu zveřejňování důležitých dokumentů u nichž to ukládá správní řád, zákon o obcích a další právní předpisy. Přehled aktuálních usnesení rady města však není oficiálním dokumentem městského úřadu. Tím je podle § 101 zákona o obcích jenom zápis ze schůze rady, který je mnohem obsáhlejší. Zápis z (ze zákona neveřejné) schůze rady se podle zákona o obcích ukládá u MěÚ k nahlédnutí, ovšem pouze členům zastupitelstva. Z toho vyplývá, že zápisy ze schůzí rady nejsou zveřejňovány vůbec. Zveřejnění přehledu aktuálních usnesení rady je tedy pouze naší doplňkovou službou občanům, jakousi stručnou neformální informací, která ale nemá žádnou právní relevanci. Proto také není, na rozdíl třeba od obecně závazných vyhlášek nebo záměrů prodejů, na úřední desce zveřejňován. Přehled usnesení přijatých radou ale můžete průběžně najít také ve Zpravodaji města Blanska.


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h