Přejímka Svitavská

vložil Pavel Svitava » 4. 11. 2015, 15:01

Dobrý den, jedu v pomalu jedoucí koloně od nádraží po Svitavské směrem k bývalé poště, povrch silnice je výrazně hrbolatý (Penny až Billa) ale zejména kanálové vpusti a uzávěry vody jsou uložené pod rovinou asfaltu a k tomu křivě (např. naproti Golemu), zabetonované kostky u obrubníků jako vlnovka (úsek Lidl-Billa). Nehledě na nesmyslné za sebou umístěné ostrůvky bránící předjetí cyklisty, nemožnost uhnout na stranu vozidlům HZS nebo sanitkám. Může to svědčit mj. o rychle provedené a bohužel nekvalitní práci na poslední chvíli (podobně jako v případě Poříčí). Doprava na Svitavské se výrazně zpomalila a tím i zahustila. Sestaví město skupinu odborníků, kteří budou přejímat stavbu z pozice ne objednatele (což je SÚS JMK), ale z pozice hlavního účastníka stavebního řízení, který prosadí opravy vad a nedodělků, případně úprav a změn? Právě zástupci města, jakožto "uživatele" se museli podílet v posledních min. 12 měsících na rozhodování jakým způsobem bude průtah opraven, jak bude vybaven, jaká bude jeho propustnost, hledět na potřeby obyvatel města, atd. a jsou tudíž odpovědni za vzniklé dílo. Z pohledu dobrého hospodáře, nedovolím přece realizovat stavbu na "svém " pozemku, jen proto že ji vyprojektovala osoba odborně způsobilá. Bohužel i to se dá vysledovat z odpovědí pracovníků MěÚ Blansko na této diskuzi.


Marek Štefan, 4. 11. 2015, 16:20

Dobrý den, armatury ve vozovce se budou upravovat, kostky podél obrubníků jsou záměrně deformované "do vrtule", protože musí v rovinném terénu zajistit odvod vody , tzn. vytváří spád. Diskuze o ostrůvcích je zbytečná, projekt navrhla autorizovaná osoba dle posledních požadavků a doporučení Ministerstva dopravy a spojů mimo jiné spolupracující s výzkumnou organizací pro bezpečnost a plynulost silničního provozu a dalších předpisů řešící jak zklidnit dopravu v průtazích městem, projekt prošel územním řízením, stavebním povolením, žádná tato opatření nevznikla "honem na stavbě" . Město skupinu odborníků sestavovat nebude. Pracovníci Správy a údržby silnic jsou naprosto kvalifikovaní a odpovědní, aby v rámci nyní probíhajícího přejímacího řízení stavbu reklamovali či převzali. Pro úplnost dodávám, že silnice leží na pozemku kraje, nikoliv města. Jak píšete, sledovaný cíl byl prozatím dosažen – doprava na Svitavské se výrazně zpomalila – nelze však souhlasit s tím, že se zahustila, snížení průměrné průjezdné rychlosti naopak vede k plynulému pohybu dopravy. Důležité je též tzv. fázování dopravy, které má umožnit odbočování vozidel a nájezd na průtah, to je dosaženo jak přechody pro chodce, okružní křižovatkou, tak i průjezdy jiných účastníků silničního provozu. Z probíhajících diskuzí vyplývá jediné – jedná se o novou pro blanenské řidiče neznámou a nezvyklou situaci na kterou bude nutné si zvyknout a naučit se ji užívat. Proto bych rád toto diskuzní fórum využil k této prosbě: NEŽ DOJDE K SEZNÁMENÍ SE S NOVÝMI PRVKY A DOPRAVNÍM ŘEŠENÍM NA PRŮTAHU A TÉŽ S DEFINITIVNÍM UKONČENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ O ZVÝŠENOU POZORNOST A TOLERANCI. Děkuji


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h