"Skleníky" – moderní ekologický obchodní dům 21. století?

vložil Tomáš Marný » 31. 1. 2016, 16:05

Dobrý den, dle rozhovoru otištěném v Monitoru je projekt na obchodní dům v lokalitě "skleníky" hotový, řeší se lávka přes řeku a v letošním roce proběhne územní řízení. 1.Bude dle projektu postavena moderní/ekologická stavba odpovídající parametrům 21.století nebo klasický "nevzhledný" betonoplechovoplastový objekt? Moderní/ekologickou stavbou myslím např. objekt s parkováním v přízemí komlexu a nákupními prostory v prvním patře (což je zároveň protipovodňové opatření), solárními systémy na střeše a využitím dešťové vody pro potřeby objektu či jezírko na volné ploše, který zároveň zabírá co nejmenší plochu 2.Požaduje město, aby takový moderní ekologický objekt na tomto místě vznikl nebo se město spokojí k klasickým obchodním domem? 3. Jakou protipovodňovou ochranu bude mít budovaná stavba a kdo ji zaplatí? 4. Žádám o zveřejnění celkové předpokládané finanční bilance za stavbu obchodního domu na místě současných skleníků: tzn. celkový příjem města za pronájem a prodej pozemků a částku, kterou město vynaloží na budování infrastruktury spojené s touto stavbou? Děkuji za odpovědi.


Marek Štefan, 5. 2. 2016, 08:57

Dobrý den odpověď investora: Navrhovaná stavba vzniká na ploše určené k tomuto účelu územním plánem. Záměr výstavby obchodního centra vychází vstříc požadavkům občanů Blanska na zvýšení nabídky, kvality a konkurenčního prostředí ve městě. Mimochodem – v obchodním domě jsou vytvářeny obchodní plochy i pro místní obchodníky. Tento přístup je výsledkem jednání s odbornými zástupci města i se zástupci místních podnikatelů… Místo určené pro výstavbu s sebou nese i jasné požadavky vyplývající z okolí a zejména z blízkosti řeky. Tyto požadavky jsou definovány také platnými stavebními předpisy, normami, územním plánem či požadavky ze strany města a dotčených orgánů státní správy apod. Je zřejmé, že stavba bude technicky vyřešena tak, aby byla zajištěna bezpečnost stavby, osob i okolí, dopravní napojení, prostorové vztahy k okolí apod. Bezpečnost stavby proti riziku povodní (nejedná se jen o bezpečnost osob a stavebního objektu, ale i o vliv stavby na okolí při povodni) je řešena na základě důkladných diskuzí jak s orgány Povodí Moravy, odbornými zástupci města ale například i se zástupci pojišťoven.. Koncepce stavby, jako přízemního objektu s obchodními plochami orientovanými do venkovního prostranství, vychází z obchodního modelu investora. Například podzemní parkování není vhodné technicky (ochrana majetku a osob v případě povodní), bohužel ani ekonomicky a obchodně. Náklady na vícepodlažní stavbu by byly neúměrně vysoké vzhledem k velikosti spádového území a vzhledem ke kupní síle. Je třeba mít na paměti, že náklady na stavbu se chtě nechtě vždy promítnou do výsledných cen nabízeného zboží. Navržený obchodní dům bude samozřejmě využívat i  moderních a ekologických technologií – ať už se jedná o úsporná tepelná čerpadla, zvažované solární články či ekologické nakládání s dešťovými vodami.. Za Město Blansko: K uvedenému doplňuji, že příjem města z prodeje bude cca 29 mil.Kč. Z nájmu – výnos bude odvislý od skutečné doby pronájmu – vázáno na dobu realizace, lze očekávat cca 2,5 – 3 mil. Kč. Město by chtělo realizovat na své náklady pouze lávku přes řeku Svitavu do 4 mil. Kč, za předpokladu, že tato lávka v území bude moci být zřízena. Infrastrukturu si buduje investor svým nákladem.


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h