Třídění/netřídění odpadu ve městě

vložil třídič » 20. 9. 2016, 21:21

Krátký dotaz: nezvažuje město kontroly třídění odpadů?Dle zákona je myslím povinnost třídit odpad a snad i nějaké sankce za netřídění – např. na rohu ul. Rožmitálova (konkrétně před domem Rožmitálova 32, ale netuším, kdo je původce odpadu) je vždy v pondělí přistaveno několik kontejnerů na směsný odpad, ale z kontejnerů přečuhuje lepenka, která je mnohdy i svázána a opřena o kontejnery – zřejmě někteří netuší o této povinnosti. Nešla by provést lepší osvěta např. k zasílané složence k úhradě poplatku za komunální odpad přiložit drobný letáček, v MHD či novinách,webu města,...některým spoluobčanům by osvěta nejenom ohledně třídění odpadů prospěla, některým by prospěla i sankce


Petr Rizner, 21. 9. 2016, 13:25

Dobrý den, Město Blansko zatím o zvýšené kontrole třídění u občanů neuvažuje. Sankce za nakládání s odpady, kam spadá i třídění odpadů se řeší pouze u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, na něž se vztahuje zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech v platném znění. Město Blansko má pro občany města Blanska a jeho městských částí zřízeno 105 sběrných míst pro separované opady (161 ks kontejnerů na sběr plastů a nápojových kartonů, 136 ks kontejnerů na papír, 96 ks kontejnerů na sklo barevné a 33 ks kontejnerů na sklo čiré). Dále je zde rozmístěno 7 ks kontejnerů na textil (do konce roku se navýší o dalších 10 ks) a dále je zde rozmístěno 5 ks červených kontejnerů na vyřazené malé spotřebiče a baterie (do konce roku se také ještě navýší a to o 7 ks). Rozmístění kontejnerů je na https://www.blansko.cz/meu/odbor-komunalni-udrzby/. Jinak na území města Blanska fungují dva sběrné dvory, kde je možné nejen tyto vytříděné složky taky odkládat včetně kovů a biologicky rozložitelných odpadů rostlinného původu (ten se dá odkládat v provozních hodinách i přímo na kompostárně). Dále na území města Blanska se nachází i několik výkupen papíru a kovů. Myslíme, že ochotný občan třídit odpady má na území města Blanska vytvořeny dostatečné možnosti. Ing. Petr Rizner vedoucí odboru KOM


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h