Skleníky

vložil Michal Jaroš » 18. 3. 2020, 20:20

Již mnoho let se mluví o vyklizení skleníků na ul. Poříčí a výstavbě supermárketu. Skleníky rozbité stále straší na této ulici, zarostlé plevelem, bodláky, kopřivami atd.Škoda, že tu neplatí plevelný zákon. Co a kdy hodlá město toto zkultúrnit? Děkuji za odpověď.místo


Pavla Komárková, 28. 4. 2020, 16:15

Vážený pane Jaroši,

pozemky již má od města v pronájmu zhotovitel M. S. Blanenská, část ještě čeká na převod od společnosti ZERA Rájec, k tomu by mělo dojít v následujících týdnech. Podle nájemní smlouvy se M. S. Blanenská zavázala neznečišťovat okolí vytvářením skládek různého odpadu, nebo třeba zajistit na své náklady odvoz a uskladnění veškeré stavební suti a odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním stavby. Do příprav a vlastní stavby zasáhla mimořádná opatření vlády a nařízená karanténa, s níž nikdo nepočítal. Mezidobí se tak nečekaně prodlužuje. Je předpoklad, že se v dohledné době změní současný neutěšený stav, dle našich informací zřejmě ale letos dojde pouze k přípravě území pro stavbu obchodních domů. Vlastní stavební práce budou pravděpodobně zahájeny až v příštím roce.

...

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková
vedoucí tiskového oddělení
tisková mluvčí
náměstí Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  163 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h