Jednotná vizuální identita města a logo KSMB

vložil Martin Veselý » 3. 9. 2020, 09:53

Prosím o odpověď: 1/ Pokud byla zpracována jednotná identita města, která má sloužit i pro jeho organizace, proč není dále využívána? 2/ Jakým způsobem nové logo KSMB zapadá do jednotné vizuální identity 3/ Kdo uvedené logo zpracovával a kdo uvedené objednal? 4/ Jaké byly náklady na zpracování loga a jaké budou další náklady s jeho zaváděním 5/ Z jakého důvodu nové logo a nápis "Kultura Blansko" vůbec nereflektuje název příspěvkové organizace města, který zůstal nezměněn a je nadále KSMB


Pavla Komárková, 12. 11. 2020, 22:27

Vážený pane Veselý,

Nový jednotný vizuální styl města Blanska (logo) byl poprvé veřejnosti představen na tiskové konferenci v září roku 2018. Již tehdy bylo představiteli města oznámeno, že nové logo slouží „k prezentaci města ve veřejném prostoru, na sociálních sítích nebo pro propagační účely“. Použití jednotného vizuálního stylu města se řídí směrnicí č. 9/2018 Zásady pro použití jednotného vizuálního stylu města Blansko. V článku 2. této směrnice se píše: „Hlavní součástí jednotného vizuálního stylu města je logo.“ V článku 3 se pak uvádí: „Logo města mohou bez předchozího písemného souhlasu používat: a) město Blansko a jeho orgány (zastupitelstvo města, rada města, starosta a místostarostové, Městský úřad Blansko), b) právnické osoby zřízené nebo založené městem Blansko. Z toho vyplývá, že organizace města mají pouze možnost logo využívat, nikoliv však povinnost.

Logo Kultura Blansko prvky jednotné vizuální identity města nevyužívá, tedy do ní nezapadá. KSMB nemá povinnost je používat, o použití jednotné vizuální identity se při nastavování nového loga KSMB pokoušelo, dle vyjádření dramaturga KSMB ale toto nakonec vyhodnotilo jako nikoliv příliš vhodnou variantu. Důvodem je hlavně fakt, že na všech akcích, které KSMB pořádá, má povinnost uvádět také logo města. I na řadě akcí, které KSMB pouze spolupořádá, se město také organizačně nějak podílí. Umístění dvou podobných log poblíž sebe by podle vyjádření KSMB mohlo znamenat, že tato loga vizuálně splynou a při zběžnějším pohledu nebudou rozpoznatelná.

3/ Kdo uvedené logo zpracovával a kdo uvedené objednal?
Skica nového loga byla kulturním střediskem poptána na podzim roku 2019. Návrh zpracovali čtyři grafici, z toho tři přímo z Blanska. Nakonec KSMB vybralo z návrhů nově používanou variantu, vyhodnotilo ji jako nejlepší a nejvhodnější k vnější propagaci v tisku, outdooru i na všech on-line kanálech.

4/ Jaké byly náklady na zpracování loga a jaké budou další náklady s jeho zaváděním?
Cena za vytvoření logomanuálu činila 15 tisíc korun. Podařilo se vyjednat nekomerční cenu, v komerční sféře by se cena za podobný produkt pohybovala kolem 40 až 60 tisíc Kč.

Nové logo Kultura Blansko název příspěvkové organizace Kulturní středisko města Blanska naopak reflektuje. Zjednodušeně si představte: Kulturní středisko = Kultura a města Blanska = Blansko. Nové logo Kultura Blansko je také flexibilnější a lépe využitelnější. Podrobnosti již vysvětlil v článku ze dne 23. srpna 2020 na www.blansko.cz dramaturg KSMB Jan Mach: „Nový vizuál je současnější než původní logo, věříme, že bude lépe rozpoznatelný a výraznější, má modernější tvář a je podle našeho názoru využitelnější při propagaci akcí v online i offline podobě. Díky výrazné a jednoduché značce Kultura Blansko bude hned rozpoznatelné, že akce spadá pod KSMB, i pokud jsme pouze spolupořadatelem. Nejsme už dávno střediskem v tom pravém slova smyslu, lidé u nás nenajdou vše pod jednou střechou tak jako třeba ve zdravotním nebo nákupním středisku. Kulturní středisko města Blanska samo o sobě provozuje kino, galerii i Dělnický dům, spolupracuje s celou řadou subjektů a pořádá a spolupořádá akce na řadě míst po celém městě. Mnoho akcí podporujeme alespoň materiálově, například Bambifest, farmářské trhy atp. Chceme, aby to bylo vidět.“

...

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
vedoucí odboru vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h