Vyhláška o zeleni – dodatek

vložil Miroslav Kolář » 9. 11. 2020, 12:58

Zajímalo by mně,proč ostatní města/Most,Klášterec n/Ohří/podporují obyvatele zvláštními .programy na výsadbu zeleně,zatímco BK má prioritu v zákazech a kácení?Svými skvosty,jako je betonové centrum BK,tzv.čínská čtvrť ve Zborovcích dokazuje radnice odbornost úředníků rozhodujících o tom,kde a co se smí zasadit a co nesmí zasadit nesvépravný občan Blanska?Bez ozelenění sídlišt občany by zde žádná zeleň nebyla.Tento postup se mi nelíbí,který zákon vám toto nařizuje?Vyhláška není zákon.Děkuji.


Pavla Komárková, 15. 11. 2020, 20:21

Vážený pane Koláři,

mrzí nás, pokud jste nabyl dojmu, že město Blansko má prioritu v zákazech a kácení, z čeho tak usuzujete? Pokud dochází ke kácení, jsou pro to vždy pádné důvody, zejména posouzení zdravotního stavu stromu dendrologem. Pokud ke kácení dojde, je za každý pokácený strom vysazována adekvátní náhrada. Jen letos město vykácelo desítky stromů, psali jsme například zde, k další výsadbě dojde v nejbližších dnech. To, že Blansko reguluje obecně závaznou vyhláškou výsadbu zeleně na městských pozemcích, neznamená, že výsadbu zeleně navrženou občany zakazuje. Na mnoha místech byla výsadba iniciována místními, případně s nimi konzultována. Blansko má ale 20 tisíc občanů a každý má jiné preference, jiný názor, někdo chce místo trávy dlažbu, někdo chce více rostlin. Názory na výsadbu se různí, podobně jako se různí názory například na sekání trávy – někdo chce sekat pořád, někdo chce nechat vyrůst louku uprostřed sídliště. Přístup města je nastaven kompromisně. Osazování zeleně na sídlištích je součástí každé revitalizace, kterou místa procházejí. V nejbližší době budou stromy sázeny například na sídlišti Zborovce. Znovu opakujeme, že i výsadba iniciovaná jednotlivci v okolí jejich domů je možná, jen je nutná předchozí dohoda s příslušnými pracovníky oddělení komunální údržby.

...

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
vedoucí odboru vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h