Docházka ve školách

vložil Lenka Tihonová » 16. 3. 2021, 14:30

Dobrý den,od přátel ze školství mám zprávu,že v době zavření škol prý zákaz neplatí pro děti zdravotníků a úředníků,ty prý do škol a družin normálně chodí.Jestli to tak je,je to skandální,takto rozdělovat děti dle zaměst.rodičů.Pohádkám o přeplněných nemocnicích nikdo nevěří,navštivila jsem min.týden 2 nemocnice a je tam norm.plynulý provoz,potvrzují i zdravotníci.Můžete to vysvětlit,jak to je?


Pavla Komárková, 19. 3. 2021, 09:55

Vážená paní Tihonová,

provoz tříd pro děti zaměstnanců integrovaného záchranného systému (IZS) je v celé zemi plošně zajištěn už od vyhlášení první vlny nouzového stavu v březnu 2020. Nejde o žádnou tajnou informaci, o této skutečnosti průběžně informujeme na webu města, ve Zpravodaji i na dalších komunikačních kanálech. Vše je realizováno na základě usnesení vlády a z něj vyplývajícího nařízení hejtmana Jihomoravského kraje. (Momentálně na základě usnesení vlády č. 957 ze dne 30. 9. 2020, kterým byl vyhlášen pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky nouzový stav, podle usnesení vlády č. 1377 a usnesení vlády č. 1378, obě ze dne 23. prosince 2020, vydaných podle ustanovení § 5 písm. a) až e) a ustanovení § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů). Hejtman Jihomoravského kraje rozhodnutím č. j. JMK 175 195/2020 ze dne 29. 12. 2020 nařídil určeným školám a školským zařízením vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou příslušníci vybraných profesních skupin. Účinnost výše uvedených usnesení a rozhodnutí je postupně prodlužována v souvislosti se stále trvajícím (nově vyhlašovaným) nouzovým stavem. Určené školy, v Blansku nyní ZŠ a MŠ Dvorská, péči o tyto děti zajišťují z toho důvodu, aby mohli zaměstnanci zdravotnických zařízení, policie či hasičského záchranného sboru vykonávat své povolání a zajistit fungování IZS – tedy fungování zdravotnického systému, akceschopnost v případě krizové situace i bezpečnost v zemi. Netuším, které nemocnice a které jejich provozy jste navštívila a z čeho usuzujete, že informace o přeplněných zdravotnických zařízeních jsou vylhané. Mohu Vás ale ujistit, že například blanenská nemocnice funguje na hranici svých kapacit. Její zaměstnanci dělají maximum možného, přesto stále není možné zajistit běžný provoz ambulancí či běžnou operativu. Nemocnice už řadu měsíců mimo jiné z nařízení ministerstva zdravotnictví velkou část provozu podřizuje boji s COVID, bohužel mnohdy na úkor dalších zdravotnických výkonů, které nyní není možné provádět. Zaměstnanci se v současnosti plně věnují péči o šest desítek COVID pozitivních pacientů, musejí zajišťovat provádění stovek antigenních i PCR testů týdně i aplikaci více než sedmi set vakcín týdně. Po Velikonocích budou muset zajistit také provoz velkokapacitního očkovacího centra. Pokud by ze služeb vypadli všichni, kteří mají doma děti ve věku do 10 let, fungování nemocnice by to ochromilo, podobně jsou na tom také další složky IZS. Domníváme se, že v tomto světle tedy není úplně skandální rozdělovat děti podle zaměstnání rodičů. Byť je všem jasné, že je právě v zájmu všech dětí (i rodičů), aby se prezenční školní docházka obnovila co nejdříve pro všechny. Jak vyplývá z výše uvedeného, město každopádně není tím, kdo by stávající pravidla nastolil či mohl nějak ovlivňovat.

...

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h