Zanedbaná dětská hřiště

vložil Soňa Kocmanová » 14. 3. 2021, 13:16

Od 15. 3. 2021 budou opět otevřena dětská hřiště. Je městskému úřadu znám jejich katastrofální stav? Např. hřiště na Zborovcích. Mimo sečení trávy se zde nic neděje. Kdysi krásná hřiště jsou absolutně zanedbaná, všechna pískoviště zarostlá trávou, rovněž tak chodníky, pískoviště absolutně bez písku a věčně nezakryté. Bude toto chátrání dále pokračovat, nebo existuje nějaký plán údržby? Pokud ano, proč se nerealizuje? A proč se hlavně nerealizuje před otevřením hřiště?


Pavla Komárková, 15. 3. 2021, 23:36

Vážená paní Kocmanová,

pravidelná údržba hřišť samozřejmě probíhá. Všechna hřiště a herní prvky procházejí revizí každý rok po zimě, jak to počasí dovolí. Na základě vypracované revizní zprávy pak město zajišťuje nezbytné opravy a údržbu, tyto zajišťuje vždy podle priorit stanovených právě revizní zprávou. Aktuální revizní zpráva pro rok 2021 byla zpracována po provedení prohlídek, k nimž došlo letos v únoru. Podle ní jsou všechna hřiště a prvky v současné době v takovém stavu, který nebrání jejich bezpečnému užívání. Zpráva samozřejmě zmiňuje také nezbytné opravy, předpokládáme, že tyto budou provedeny do konce dubna letošního roku. Údržbu a opravu venkovních dětských hřišť nelze s ohledem na klimatické podmínky provádět v zimních měsících. Lze samozřejmě odložit otevření dětských hřišť až po dokončení všech oprav, potom bychom ovšem hřiště a dětské prvky mohli zpřístupnit až ve 2. polovině dubna. Ve chvíli, kdy nutné opravy nebrání provozu a prvky jsou podle revizní zprávy i nyní bezpečné, nám ovšem takové zdržení nepřijde vhodné.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h