Arnoštovo údolí již není na k. ú. Těchova? Z jakého důvodu?

vložil Josef Vylášek » 13. 12. 2021, 16:48

Arnoštovo údolí spadalo od zřízení k.ú. do katastru m.j. do obce Těchova. K překatastrování došlo údajně v roce 1990, jak si můžete ověřit z dopisu Katastrálního úřadu Městu Blansko, ze dne 16.1.2007. Další změna s narovnáním nedostatků v evidenci měla nastat po šetření stanovené komise za účasti zástupce města, kterého město určí do 31.1.2007. Záležitost snad projednána dle pozn. na zmíněném dopisu v zastupitelstvu 29.3.2007. Kdo a kdy tedy schválil odtržení Arnoštova údolí od k.ú.Těchov?


Pavla Komárková, 6. 1. 2022, 16:16

Vážený pane Vylášku,

k překatastrování částí katastrálních území Klepačov, Těchov a Lažánky (tj. i Arnoštova údolí) do k.ú. Blansko došlo při přípravě sčítání lidu. Celý areál ČKD Blansko nacházející se v údolí Punkvy měl být překatastrován z podnětu Statistického úřadu do k.ú. Blansko. Překatastrování se řešilo v roce 1989 s platností od 1. ledna 1990. Tuto záležitost schvalovala s největší pravděpodobností rada Městského národního výboru Blansko. Podrobnější podklady k danému nemáme k dispozici, dokumenty z období roku 1989 byly v minulosti předány Státnímu okresnímu archivu Blansko. Vámi uváděná změna – narovnání nedostatků v evidenci z roku 2007 – se netýkala pozemků v k.ú. Těchov (ani částí překatastrovaných z k.ú. Těchov do k.ú. Blansko, Arnoštovo údolí sem nespadalo).

...

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h