Skleníky a archeologický průzkum

vložil Pan Petr » 15. 1. 2022, 18:00

Dobrý den, vzpomínám-li si dobře, při výstavbě obchodního centra Kaufland byl proveden záchranný archeologický průzkum a myslím, že se tam našly nějaké zajímavé nálezy. Dle územní plánu by měl proběhnout i v lokalitě "skleníky" – je to ošetřeno v rámci stavebního povolení? a bude požadováno stavebním úřadem při kolaudaci doložení splnění ohlašovací povinnosti? Popř. nemáte informace, zda už průzkum proběhnul a s jakými výsledky?Děkuji.


Pavla Komárková, 19. 1. 2022, 09:25

Vážený tazateli,  

podle vyjádření stavebního úřadu byla ve stavebním povolení stavby obchodního centra při ulici Poříčí stanovena podmínka týkající se archeologického průzkumu. Stavebník je podle ní povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací s předstihem 30 dnů Archeologickému ústavu AV ČR a před prováděním vlastních prací uzavřít smlouvu o podmínkách provedení záchranného archeologického výzkumu. Tuto smlouvu uzavírá s institucí oprávněnou k provádění archeologických výzkumů. Zhotovitel také musí umožnit provedení archeologického výzkumu a uhradit náklady s ním spojené. Archeologický ústav AV ČR vydal už loni v září potvrzení, že společnost M.S. Blanenská s.r.o. tuto oznamovací povinnost splnila. Informace o vlastním průzkumu už stavebnímu úřadu sdělovány nejsou. Podle vyjádření zhotovitele pracovníci Archeologického ústavu AV ČR lokalitu opakovaně navštívili a další návštěvy jsou ještě v plánu v návaznosti průběh zemních prací. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h