Kompenzace ceny tepla, vystoupení p. Skotákové na zastupitelstvu

vložil Zouhar » 17. 12. 2021, 09:35

Na zastupitelstvu vážený pan zastupitel Pernica předkládal návrh a usnesení o tom, aby ze strany města byla kompenzována nově nehorázně vysoká cena tepla. Paní Skotáková tvrdila nejdříve tuším 100 mil.náklad, potom 40 mil. Kč náklad. Docela rozdíl že? Jak prosím paní Skotáková došla k číslu 40 milionů? Toto číslo považuji za vylhané a nepodložené, a díky této sumě potom zastupitelé hlasovali o nesmyslu a tento návrh zamítli. Prosím o výpočet paní Skotákové.


Pavla Komárková, 6. 1. 2022, 10:32

Vážený pane Zouhare,

vedoucí odboru správy a rozvoje města (SRM) Petra Skotáková v reakci na vystoupení pana zastupitele Emila Pernicy na prosincovém zasedání zastupitelstva uvedla, že může nabídnout pouze rychlý hrubý odhad částky vycházející z předpokladu zvýšených nákladů města coby odběratele tepla ze soustavy CZT. Město a jeho organizace odebírají cca 7 % z objemu vyprodukovaného tepla ze soustavy CZT. Na zvýšených zálohách za poslední dva měsíce roku 2021 by dle požadavku ZT energy město zaplatilo zhruba o tři miliony korun více oproti původnímu předpokladu a ceně schválené zastupitelstvem na rok 2021. Trojčlenkou lze pak jednoduše dojít k tomu, že pro zbývajících 93 % tepla by navýšení v součtu znamenalo cca 40 milionů Kč (tj.  3 * 93/7). Pan zastupitel Pernica požadoval, aby rozdíl v ceně odběratelům ze soustavy CTZ kompenzovalo město. Petra Skotáková namítala, že by mohlo být problematické pomocí veřejných prostředků zvýhodňovat pouze určitou skupinu obyvatel. V Blansku je cca devět tisíc domácností, ze soustavy CZT odebírá teplo zhruba tisícovka z nich – podzimní navýšení cen energií se ale dotklo téměř všech odběratelů, ne pouze těch napojených na soustavu CZT, část z nich skončila u dodavatele poslední instance (DPI) a potýkala se se skokovým nárůstem cen. Pokud by město mělo z veřejných prostředků kompenzovat dopad zvýšení cen energií všem obyvatelům, náklady by byly s ohledem na rozpočet Blanska astronomické. Jestliže pro jeden tisíc domácností činí odhad doplatku 40 milionů Kč, potom by stejná výše doplatku pro zbývajících osm tisíc domácností dosáhla až 320 milionů Kč. Protože ale podle dostupných údajů i u dodavatelů DPI vzrostly zálohy většinou méně než 4x, vypočítala Petra Skotáková doplatek pro ostatní odběratele koeficientem cca až na 260 mil. Kč. Vedoucí odboru SRM připustila, že jde pouze o hrubý odhad, tedy nikoliv přesné částky podložené jasnými daty – vše bylo vypočítáno zcela operativně ihned po dotazu zastupitele Stanislava Navrkala na finanční dopad podobné kompenzace navrhované Emilem Pernicou. Pan zastupitel Pernica ve svém návrhu žádné částky neuvedl, nenabídl ani jakýkoliv hrubý odhad, pomocí kterého by kolegům zastupitelům sám finanční dopad svého návrhu na městskou kasu přiblížil. Je tedy otázkou, zda ze strany pana zastupitele nešlo spíše o řečnický podnět než o vážně myšlený návrh s prověřenými dopady. Ani hrubé výpočty Petry Skotákové pan zastupitel Pernica na místě nerozporoval, nelze tedy usuzovat, že by je považoval za sporné. Co vedlo jednotlivé zastupitele k zamítnutí návrhu pana Pernicy, se lze pouze domnívat, zřejmě jej ale považovali za nerealizovatelný. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h