Výuka na ZŠ Erbenova

vložil Šárka » 27. 12. 2021, 13:52

Dobrý den, měla bych dotaz k ZŠ Erbenova, jejímž je město zřizovatelem. Na této ZŠ dlouhodobě klesá počet dětí, které nastoupí do 1. třídy, letos to bylo cca 30 dětí oproti průměrným 50-60 dětem na jiných blanenských ZŠ. Spádově by na tu školu mělo nastoupit více dětí. Nezamýšlelo se město, čím to může být? Nemohlo by to být v souvislosti s vyučovanými alternativními metodami v matematice (Hejného metoda) a písmem Comenia script? Neuvažuje se například otevření jedné třídy s klasickou výukou?


Pavla Komárková, 14. 1. 2022, 14:52

Vážená tazatelko,

nastavení a obsah výuky je plně v kompetenci jednotlivých ředitelů. Každý z nich je odpovědný za obsah školního vzdělávacího programu. Pedagogický tým ZŠ Erbenova si před lety zvolil přechod k méně tradičním metodám výuky a město jako zřizovatel nehodlá do vzdělávací náplně školy zatím nijak zasahovat. Změnu výukových metod město neiniciovalo, podobně neplánuje ani opačně vyžadovat odklon od nich. Dokud je po tomto způsobu výuky v rámci města poptávka a škola je v přímých výdajích na vzdělávání soběstačná, nemá zřizovatel důvod jakkoli rozhodnutí ředitele rozporovat. Hejného metoda a Comenia skript jsou metodami doplňujícími klasické výukové metody používané na ostatních blanenských základních školách. Toto je možné vnímat tak, že ZŠ Erbenova rozšiřuje nabídku a možnost volby rodičům i žákům. Škola také pravidelně pořádá Den otevřených dveří a umožňuje tak zájemcům seznámit se s metodami výuky přímo v hodinách, případně získat odpovědi na případné dotazy. Spádovost se mění rok od roku a absolutní čísla pro jednotlivé školy se liší v závislosti na počtu narozených dětí v dané oblasti, resp. počtu dětí, které dosáhly věku pro zahájení školní docházky. Tyto počty kolísají, rodiče se navíc spádovostí napříč městem řídí pouze orientačně, spádové obvody škol jsou zájemci v současné době dodržovány cca z 50 %, což značí využívání možnosti zvolit si pro dítě tu nejoptimálnější školu. Meziročně variují také počty prvňáčků v jednotlivých obvodech a následně také na jednotlivých školách. Konkrétně loni bylo ve spádové oblasti ZŠ Erbenova 37 dětí, z nichž některé mají odklad školní docházky. Zajištění kombinace různých druhů metod výuky pro stejný předmět jsme konzultovali s vedením školy, není to v rámci jedné školy řešitelné s ohledem na naplněnost jednotlivých tříd a celkovou organizaci výuky. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h