Stavba obchodního centra na místě skleníků.

vložil D. Nečasová » 7. 4. 2022, 11:53

Dobrý den, zajímalo by mě, jestli se někdo z města chodí občas podívat, jak to na této stavbě vypadá. Opakovaně jsme byla svědkem, jak tam jezdí tmavěčervená tatra s odpadem a hlínou, která nadělá tolik hrozného kouře, že snad toto nemohlo projít technickou! Podobných vraků, které jen znečišťují okolí, je tam více. Co to je za firmu, že to nechá klidně být? Kontroluje to někdo? Děkuji za odpověď.


Pavla Komárková, 19. 4. 2022, 14:51

Vážená paní Nečasová,

se zhotovitelem jsou zástupci městského úřadu, konkrétně investičního oddělení, pravidelně v kontaktu, jednotlivé podněty a připomínky zhotoviteli předáváme. Stavbu na základě podnětů už v minulosti navštívili také zástupci stavebního úřadu či odboru životního prostředí MěÚ, kteří prověřovali postupy při odstraňování stavby, nakládání s tříděným materiálem atp. V tomto týdnu je na místě stavby naplánované místní šetření, které má prověřit, zda je stavba prováděna v souladu s podmínkami stavebního povolení. Místního šetření se zúčastní opět kolegové z odboru životního prostředí MěÚ, zástupci stavebního úřadu, přizváni jsou ale také například zástupci Společenství vlastníků bytového domu Poříčí 5. Obecně ovšem platí, že pokud máte pochybnosti o platné STK konkrétního vozidla, je nutné se obrátit na PČR. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h