Nečinnost města CZT, nevypovězení smlouvy

vložil Ing. Tůma » 1. 4. 2022, 12:37

Panu Bílému odpovídáte, že město nebude vypovídat smlouvu se ZT Energy. Chtěl bych se zeptat, proč o uvedeném nebyli takto informováni zastupitelé. Jako tisková mluvčí doporučujte záznam ze zastupitelstva, celý jsem ho viděl, žádná takováto jednoznačná informace neproběhla. Můžete prosím tedy sdělit minutu záznamu, kde k uvedenému mělo dojít? Děkuji. Za druhé, proč jakákákoliv informace v písemných materiálech pro zastupitele ohledně uvedeného chybí? To je těžké sepsat alespoň jeden odstavec?


Pavla Komárková, 8. 4. 2022, 10:12

Vážený pane Tůmo,

jak si můžete ověřit na záznamu jednání zastupitelstva, které je k dispozici na webu města (problematika CZT je na záznamu zachycena v čase od 02:13:22), sami zastupitelé získali informaci, že dosud nebylo o ukončení smlouvy s firmou ZT energy, s.r.o. rozhodnuto. Vše na zasedání zastupitelům shrnul místostarosta Ivo Polák i právní zástupkyně města Zuzana Straková. Pokud si pozorně přečtete odpověď panu Bílému, je v ní konstatováno totéž, tedy že dosud nebylo o ukončení smlouvy rozhodnuto. (...pod vlivem současných geopolitických událostí a vzhledem ke stále probíhajícímu jednání mezi advokáty obou stran nebylo dosud o ukončení smluvního vztahu rozhodnuto.). V odpovědi panu Bílému i na záznamu je také vysvětleno, proč byla informace podána ústní cestou. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h