Platba záloh a tepla, můj dotaz ze dne 3.3.2022

vložil Tůma » 1. 4. 2022, 13:03

Dobrý den, děkuji za předešlou odpověď. V ní uvádíte mimo jiné, že: " zálohy pro rok 2022, žádné dodatky na novou cenu tepla za rok 2022 zatím nepodepsalo". Směrem k SVJ byla cena jen oznámena, vč. záloh. To znamená, že právní výklad smlouvy, kterou má město, je takový, že se ohledně nové ceny musí podepsat dodatek a pouhé oznámení nestačí? Za druhé, pokud zastupitelstvo nově schálilo cenu tepla +50%, tak město takovýto dotatek již ze ZT podepíše? Podepsalo?


Pavla Komárková, 11. 4. 2022, 09:10

Vážený pane Tůmo,

ano, je to tak, jak píšete. Pouze jednostranně oznámenou změnu ceny tepla město opravdu odmítá vzít pouze na vědomí (a tak s tímto navýšením souhlasit bez dalšího). Změna rozpisu záloh je totiž součástí dodatku smlouvy, ke změně dodatku stejně jako ke změně dalších smluvních ujednání je třeba souhlas a podpis obou stran. Většina SVJ má smluvní podmínky nastaveny podobně jako město. Záleží na jednotlivých SVJ, zda zvýšení akceptují, nebo nikoliv, pokud jim to jejich smluvní ustanovení dovolují. Takto jsme SVJ informovali už od prosince, pokud se na město obrátila.

Po březnovém zasedání se situace změnila, i s ohledem na to, že požadované podklady odůvodňující navýšení ceny ZT energy s. r. o. městu postupně dodává. Právní zástupci obou stran proto v této chvíli dojednávají podobu dodatku ke smlouvě, který novou cenu ustanoví. Předpokládáme, že dodatek ke smlouvě bude projednávat rada města na svém zasedání 26. 4. 2022. Pokud dodatek stanoví novou cenu schválenou zastupitelstvem a rada jej odsouhlasí, bude město výšené zálohy hradit s účinností od května 2022. Platby za první čtyři měsíce pak budou vypořádány až v souvislosti s ročním vyúčtováním. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h