Kácení stromů – sportovní ostrov – topoly u workoutové hřiště

vložil Pavel Podrabský » 28. 3. 2022, 14:00

Dobrý den U workoutového hřiště došlo k vykácení cca 15 topolů. Podle stavu zbytku kmenů nebyly stromy v nějak špatném stavu. Stromy mají více jak 80cm obvod ve výšce 130 cm. Kdo povolil kácení. Je nařízena náhradní výstavba? Děkuji Pavel Podrabský


Pavla Komárková, 30. 3. 2022, 16:58

Vážený pane Podrabský,

na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka došlo ke kácení tří topolů rostoucích v areálu společnosti Expal s.r.o.. Toto kácení bylo provedeno v souladu s § 8 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a bylo řádně oznámeno odboru životního prostředí. Současně byly u 14 kusů topolů, rostoucích v areálu společnosti Expal s.r.o., provedeny zdravotní a sesazovací řezy. Tento způsob úpravy je v kompetenci vlastníka pozemku. Zvolil jej právě proto, aby nemuselo dojít k úplnému pokácení aleje přestárlých topolů, které jsou rizikové z hlediska zdravotního i bezpečnostního. Podobný zásah, tedy takzvaný sesazovací řez, byl ze stejného důvodu zvolen také například u vrby zasazené poblíž nového kruhového objezdu před vjezdem na Sportovní ostrov Ludvíka Daňka. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h