Právní služby najaté městem pro řešení CZT

vložil Liška » 31. 3. 2022, 10:00

Dobrý den, ve své odpovědi konstatujete, že nebude celý milion použitý na právní služby. 1/ Jaká je celková výše odhadu ceny těchto právních služeb? Pokud zastupitelstvo kolem uvedeného schvalovalo rozpočtové opatření, musí vycházet z nějakých kvalifokovaných prognóz a odhadů. 2/ Jaká je sjednaná výše hodinové sazby na tyto služby 3/ Jakým způsobem byla právní kancelář vybírána/soutěžena 4/ Kdo doporučil schválit novou cenu tepla ve výši 780 Kč. Uvedné vychází z doporučení paní advokátky?


Pavla Komárková, 8. 4. 2022, 09:06

Vážený pane Liško,

právní kancelář byla vybrána na základě referencí. Hodinová sazba je nastavena na částce 2500,- Kč. Veškeré podrobnosti týkající se smlouvy jsou k dispozici v registru smluv město Blansko | Registr smluv (gov.cz). Částku 778 Kč/GJ navrhla na základě konzultací s odborníky z oboru i s právní zástupkyní rada města. Průběh projednání na zasedání zastupitelstva a příspěvky všech, kteří do něj nějak přispěli, můžete sledovat na záznamu jednání, které je k dispozici na webu města. Problematika CZT je na záznamu zachycena v čase od 02:13:22.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h