Tzv. městský zahradník pan Chytrý a smlouva za 2 miliony

vložil Nováček » 5. 5. 2022, 10:20

Dobrý den, v registru smluv je zveřejněna smlouva s komerčním subjektem, který město nazývá "městským zahradníkem"", a to skoro za 2 miliony korun. Jsem s dotazem, kolik subjektů bylo pro uvedenou zakázku osloveno? Kolik jich podalo nabídku a z kolika nabídek tak město vybíralo. Plus uvedení obchodních jmen těchto subjektů a nabídkových cen.


Pavla Komárková, 23. 5. 2022, 14:42

Vážený pane Nováčku,

protože se jedná o zakázku malého rozsahu, byla zadána na základě předchozích pozitivních zkušeností s panem Chytrým rozhodnutím rady města napřímo. Usnesení č. 34 ze 73. rady města ze dne 15. února bylo přijato ve znění: "Rada schvaluje Smlouvu o dílo na akci "Výsadba a údržba květinových záhonů" a schvaluje přímé přidělení této zakázky firmě Ing. Martin Chytrý, Zahradnictví zahrada, Svinošická, 679 22 Lipůvka, IČO: 66557232."

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h