Skleník a projekt SUTU

vložil Nováček » 5. 5. 2022, 10:24

Jsem s dotazem, jaké celkové náklady byly městem případně všemi jeho příspěvkovými organizacemi vynaloženy (KSMB, včleněná galerie a podobně) na tento projekt SUTU. Za druhé, kolik z uvedeného kryla případná dotace. Kolik pracovníků se na uvedeném projektu podílí?


Pavla Komárková, 17. 5. 2022, 14:08

Vážený pane Nováčku,

SITU je dlouhodobý projekt Galerie města Blanska ve veřejném prostoru, který byl zahájen letos v dubnu a  potrvá až do října 2022. Dílčí součástí SITU je instalace komunitního skleníku v centru města na Wanklově náměstí. Další program sestává z besed, komentovaných procházek po městě, autorských čtení, zvukových produkcí, výtvarných dílen pro děti i dospělé, workshopů a dalších akcí.

Kulturní středisko města Blanska na tento komplexně zpracovaný projekt podalo prostřednictvím Galerie města Blanska v listopadu 2021 samostatnou žádost o dotaci na Ministerstvo kultury. Dotace byla udělena ve výši 110 tisíc korun. Podle dotačních podmínek může tato částka pokrýt maximálně 75% celkového rozpočtu. Vzhledem k tomu, že projekt stále probíhá a není zatím finančně uzavřen, konkrétní náklady zatím vyčíslit neumíme, podmínka MK ale bude samozřejmě dodržena. Aktuálně je vyčerpána přibližně jedna třetina z udělené dotace.
Realizaci projektu zajišťuje především tým Galerie města Blanska, SITU doplňuje jejich další běžnou činnost, kterou primárně tvoří pořádání výstav, zajišťování s nimi souvisejícího doprovodného programu a také samotný provoz galerie. S technickými pracemi (souvisejícími např. se stavbou skleníku) pak nárazově vypomáhali také dva zaměstnanci kulturního střediska z oddělení údržby.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h