Opravy komunikací

vložil Pavel Podrabský » 9. 5. 2022, 14:23

Dobrý den Kdo určuje rozsah oprav asfaltových povrchů na komunikacích Blanska? Některé vyznačené plochy by mohly být provedeny větší plochou. Například na ulici Salmova je značení ploch k opravě složité a povede k dalších poškozením komunikace. Aktuálně probíhaly opravy v oblasti Blansko Češkovice. Proč nejsou provedeny opravy u hotelu Panorama? Opravy končí za poslední odbočkou do Zahradního města. Opravy jsou provedeny nekvalitně. Chybně ošetřené spáry, nevyspravená místa atd. Kdo přebírá?


Pavla Komárková, 17. 5. 2022, 13:20

Vážený pane Podrabský,

postup je takový, že zaměstnanci města provedou kontrolu komunikací a vytyčí vždy ta nejhorší místa, která je po zimě nutné zapravit. Následně firma dle označení provede zapravení těchto nejhorších. Nejhorší výtluky a praskliny jsou takto zapravovány každý rok na jaře a na podzim. Samozřejmě, že výtluky vznikají i v mezičase, takové jsou zapraveny při další vysprávce. Po Vašem podnětu provedli kolegové z oddělení komunální údržby kontrolu oprav v lokalitě Češkovic a u hotelu Panorama opravdu objevili jeden vynechaný výtluk, firma na to byla upozorněna a zapraví jej. Standardní postup je, že před proplacením faktury jsou znovu všechna místa a jejich opravy zkontrolovány pracovníky úřadu, k nápravě by tedy došlo následně. Netušíme, z čeho usuzujete, že opravy povedou k dalšímu poškození komunikací. Zhotovitel, s nímž město spolupracuje, provádí vysprávku nadprůměrně kvalitně. Pokud přesto máte připomínky ke konkrétnímu místu, nejvhodnější je označit jej co nejkonkrétněji nebo jej vyfotit, případně se obrátit přímo na pracovníky oddělení komunální údržby.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h