Svah na přehradě

vložil Pavel Podrabský » 9. 5. 2022, 12:30

Dobrý den. Plánuje město opravu svahu na přehradě? Svah byl zničen divočáky. Na stranách, kde děti v zimě sáňkovali, byly městem vysázeny stromy. Předpokládám tedy, že dojde k úpravě svahu. O opravě se již psalo v minulosti, ale i přes informace, že proběhne již v roce 2021 se tak nestalo. Děkuji


Pavla Komárková, 16. 5. 2022, 16:41

Vážený pane Podrabský,

v minulém roce došlo k osazení pachových ohradníků a k lokálním úpravám povrchu svahu, povrch byl lokálně zapravován, od té doby je opět divočáky opakovaně poškozován. Mimo jiné také proto, že vandalové v řádu dnů po osazení pachové ohradníky vytrhávají. V těchto dnech dochází k výsadbě zeleně v okrajových částech svahu a současně k doplňování pachových ohradníků. Stromy jsou osazovány pouze v okrajových částech tak, aby ve středové části zůstal zachovaný pás o šířce 20-40 metrů využitelný k sáňkování. Dosazené stromy budou poskytovat stín a zázemí pro relax i v horkých slunných dnech, což by mohlo přispět k celoročnímu využití svahu. V řádu dnů až týdnů dojde k celkové rekultivaci terénu, ta je ale možná až po dokončení sázení. Samozřejmě že s ohledem na to, že se svah nachází v těsné blízkosti lesa a lokalita není kompletně oplocena, nelze vyloučit, že dojde opět k poškození povrchu svahu. Všude v okolním lese v blízkosti přehrady se nacházejí lokality rozryté divočáky. Řešením by byl pouze odstřel (ten ale není v daném místě z důvodu blízkosti osídlené oblasti možný), nebo kompletní oplocení celého areálu (což není momentálně finančně ani fakticky proveditelné a s ohledem na přírodní ráz oblasti ani žádoucí). 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h