Revitalizace Palava vs divočáci

vložil Kateřina Kalová » 13. 4. 2023, 08:18

Dobrý den, Již několik let se řeší revitalizace rekreační oblasti Palava – min od roku 2020. Jaký je stávající plán revitalizace? Jak se slučuje revitalizace pokud nic neuděláte s divočáky? Budete investovat do oprav, které budou vzápětí zničeny? Nebylo by vhodné oblast u lesa oplotit když vše ostatní selhalo? Pokud se hledají vhodné dotační programy na financování, nebude ani pro poskytovatele dotace přijatelné hradit něco, co bude vzápětí zničeno. Výstupy projektů se musí udržovat min 5 let.. místo na mapě


Pavla Komárková, 5. 6. 2023, 16:09

Vážená paní Kalová,

letos na jaře byla dokončena oprava dětského hřiště. Na tu navázala ještě úprava travnatých ploch s osetím. Dokončila se také výsadba aleje ptačích třešní nad sdruženou stezkou pro pěší a cyklisty.

Aktuálně stále probíhá projektová příprava týkající se opravy komunikací, inženýrských sítí, vodohospodářských staveb, veřejného osvětlení a dalších stavebních úprav.
Projektovou dokumentaci připravujeme k podání na stavební úřad. Město chce na revitalizaci žádat o dotaci z dotačního programu IROP zaměřeného na veřejná prostranství.

Co se divočáků týče, po dohodě s myslivci byl po neúspěšné aplikaci odpuzovačů dohodnutý a v zimních měsících uskutečněný odstřel černé zvěře přímo na svahu nad Myslivnou. Situace se uklidnila, mj. i díky již realizovanému odstřelu a také s ohledem na roční období a dostatek potravy v lesích, proto byl svah lokálně mechanicky upraven. Bohužel, divočáci se vrátili. Oplocení celé lokality rekreační oblasti Palava nicméně v této chvíli, zejména s ohledem na časovou náročnost a na fakt, že všechny pozemky nejsou v majetku města, nepřipravujeme.

Hezký den,

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h