Kde je slíbená lávka na sportovní ostrov?

vložil Radek. » 1. 6. 2023, 13:16

Dobrý den, blížící se otevření nového obchodního centra mi připomíná, že představitelé radnice svého času v tisku opakovaně omlouvali (na svou dobu podezřele výhodnou) cenu pozemků pod skleníky povinností investora vybudovat novou lávku na Sportovní ostrov. Vzhledem k tomu že termín se blíží a místo lávky ční na jednom břehu jen zatarasená díra v zábradlí a na druhém není ani náznak základů, bych se touto cestou rád zeptal zda/kdy město od vymáhání tohoto závazku ustoupilo a co za to dostalo?


Pavla Komárková, 8. 6. 2023, 09:18

Vážený tazateli,

součástí smluvního závazku investora nebylo vybudování celé lávky přes řeku Svitavu, ale pouze vyhotovení založení budoucí lávky na straně obdchodního centra a zpracování projektu nové lávky. Investice do výstavby samotné lávky byla od prvopočátku zamýšlena jako investice města. S ohledem na finanční náročnost tohoto projektu ovšem nebyla výstavba zatím realizována, výstavba lávky momentálně není prioritou.

Hezký den,

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h